søndag 24. januar 2010

Eksplosiv vekst for mobile apps

Alle som eier en iPhone har sett det. Vi andre føler oss litt utenfor fortsatt. I april i fjor feiret Apple sin nedlasting nummer en milliard av et program til iPhone på hjemmesiden. Og allerede i september passerte de to milliarder.

Dette markedet for å laste ned små programsnutter til mobiltelefon, såkalte "mobile apps" er i ferd med å eksplodere. Spillapplikasjoner er størst, men her er det både sosiale medier til mobilen og en rekke andre nyttige ting. Og i prinsippet kan hvem som helst produsere en helt ny vinnertjeneste og selge den gjennom en "App-store", som for eksempel Googles Android Market.

I følge en ny analyse fra Gartner vil denne bransjen omsette for 6,8 milliarder USD i 2010 og over 21 milliarder USD i 2013. Det er flere interessante forhold i disse analysene. For det første er det slik at over 80 prosent av det vi laster ned er gratis. Og denne gratisandelen vil øke. Likevel vil omsetningen øke kraftig. I dag er det slik at reklamefinansierte apps i dag bare utgjør en liten del. I 2013 mener Gartner reklamefinansiering vil utgjøre 25 prosent av omsetningen.

Et annet viktig kjennetegn ved denne bransjen er at den er veldig preget av "long tail". Det er masse små programvareutviklere som tjener nesten ikke noe. Og noen få store. I øyeblikket omsettes 99,4 prosent av mobile apps hos Apples iTunes.

Men hva betyr så dette for mobilbransjens fremtid? De nye applikasjonsbutikkene er utvilsomt viktige, men vil de forandre på styrkeforholdet mellom de ulike aktørene i bransjen? Mellom de som lager telefoner, de som utvikler software og de som leverer nettverkstjenester? Forfatter og blogger Robert X. Cringely går så langt som å hevde at til tross for stadig flere aktører, er det bare tre virkelig store spillere som vil dominerer softwareplattformene.

"The smart phone marketplace will consolidate around three operating systems — Android, Blackberry, and OS X. Though there will be some ups and down in the market and the complete transition will take longer to complete than my usual 12-month timeline, Symbian, Windows Phone, and every other smart phone OS that isn’t from Apple, Google, or RIM, are likely to die or be reduced to insignificance.None of these platforms expect to die, but that’s the way it is with these things. You don’t expect to lose until you’ve lost, generally."

Grunnen til dette er i følge Cringely at dette ikke lenger vil handle om hardware, men om software. Og selv om det er slik at mange av aktørene gjør begge deler, er det i følge Cringely forskjell på "a hardware company that does software" på den ene siden, og i følge Cringely: "Apple is a software company that sells its products in an expensive hardware box".

Hva med Microsoft, som jo er store på nettopp software? I følge Cringely ligger Microsofts mulighet i å være på lag med en av de tre store. Siden Microsoft ikke vil velge en allianse med Google vil de i følge Cringely motvillig bli alliert med Apple. Eller, hvis de velger å være enda et hakk dristigere kan Microsoft kjøpe kanadiske RIM, de som lager Blackberry og i dag er en betydelig aktør i markedet for businessmobiler.

Jeg er ikke i stand til å ta stilling til disse prognosene. Kanskje er det slik at Cringely med sin it-bakgrunn overvurderer smarttelefonenes betydning for totalmarkedet. USA er tross alt ikke hele verden, og markedene ser litt annerledes ut i de markedene mobilsalget vokser raskest. Men at programvare, mobilt bredbånd og nye tjenester er i ferd med å omforme mobilbransjen er det ingen tvil om. Ting skjer raskt og da er det alltid noen kort som skal deles ut på nytt. Apple og Google som Cringely tror vil vinne var ikke en gang i mobilbransjen før ganske nylig.

Sammen med disse nye plattformene har det kommet en helt ny programvareindustri med små underleverandører av mer eller mindre nyttige mobile programmer. Mashable kan for eksempel fortelle oss om 9 essential iPhone apps for cat lovers, 10 best iPhone apps for dog lovers og 10 essantial iPhone apps to avoid dating disasters.