mandag 1. september 2008

Richard Florida til Larvik

Richard Florida kommer til Larvik og Norge 18. september på en stor konferanse om fremtidens by- og næringsutvikling som heter Citisense -08. (Ved å følge denne linken kan man lese mer om programmet og melde seg på).

Så vidt jeg vet er dette første gang Richard Florida holder foredrag i Norge. Hvem Richard Florida er? Han er forsker, foredragsholder og forfatter av to bestselgere: "The Rise of The Creative Class" og "The Flight of the Creative Class". Nylig ga han ut boken "Who's Your City".

Mens andre snakker om staters konkurranseevne eller bedrifters konkurranseevne er Richard Florida opptatt av steders konkurranseevne. Hva er det som gjør en by eller region konkurransedyktig i forhold til andre? Richard Florida har sammenlignet ulike regioner, først i USA og senere også i resten av verden og hevder at det handler om hvor god regionen din er til å trekke til seg de unge kreative og høyt utdannede talentene som er avgjørende for å øke næringslivets innovasjonsevne.

Unge mennesker med høy utdanning og valgfrihet når det gjelder valg av arbeidsgiver vil ikke bo hvor som helst. De vil bo på steder som har a) spennende kunnskaps- og teknologibedrifter, b) ledende forsknings- og utdanningsinstitusjoner og c) oppmuntrer til og ikke kveler kreativitet og annerledeshet. Mangfoldige steder er mer innovative enn steder der alle tenker likt.

Summen av dette kaller Richard Florida de tre "T"-ene: Teknologi, talent og toleranse. Moderne regionalpolitikk og næringspolitikk handler om å bli bedre på disse områdene. Det blir spennende å høre hva Richard Florida sier om Norges utfordringer.