torsdag 11. september 2008

Nemko feirer 75 år

Jeg har vært i bursdag hos Nemko. At Nemko feiret 75 år i går er i grunnen ganske fantastisk. En norsk innovasjonsbragd Og en ganske godt bevart hemmelighet.

Vi som er gamle nok husker Nemko som en virksomhet som hadde monopol på å sikkerhetsteste og godkjenne alt elektrisk utstyr som skulle selges i Norge. Godkjent utstyr var stemplet med en "N" med ring rundt. Alle land hadde egne regler og egne sertifiseringsorganer.
Så kom EØS-avtalen i 1991 og monopolet ble opphevet. I EU er varer som er godkjent i et land automatisk godkjent også i andre land. Etter 1991 var det ikke lenger noe norsk marked for sertifisering. Da skulle man jo også tro at det var game over for Nemko.

Men Nemko bestemte seg for at kompetansen kunne brukes til noe større. I stedet for monopol i det norske markedet bestemte Nemko seg for å bygge en virksomhet som kan konkurrere i verdensmarkedet for sertifisering, testing og inspeksjon. I dag jobber Nemko med leverandører fra hele verden som ønsker å sertifisere produktene sine for salg på markeder i hele verden. For eksempel it-komponenter laget i Kina som skal selges i USA. Og fordi Kina er blitt det store produsentlandet for elektronikk så er antall ansatte i Kina i ferd med å passere antall ansatte i Norge. Tilsammen er det rundt 500 ansatte over hele verden. Omtrent 150 arbeider i dag i Norge.

Det er i grunnen synd dette er en så godt bevart hemmelighet. Nemko er har gått fra å være lokal monopolist til å være en global kunnskapsbedrift. Og lyktes med en forretningsmodellinnovasjon mange kan la seg inspirere av.