mandag 22. september 2008

Hvor i Norge forsker næringslivet mest?

Statistisk Sentralbyrå har kåret Norges mest forskningsintensive og innovasjonsintensive fylker og regioner. SSB har målt hvor mye næringslivet forsker (målt i penger) og hvor stor andel av bedriftene og de ansatte som driver med innovasjon (målt i prosent).

Målt i penger pr. sysselsatt så ligger Buskerud på topp i forskning i næringslivet foran Sør Trøndelag og Oslo. Buskeruds sterke plassering skyldes Kongsbergregionens svært høye FoU-nivå. I tillegg til Kongsberg er Trondheim, Asker/Bærum og Halden høyest oppe på regionlisten.

SSB har også gjort et forsøk på å måle andel innovative bedrifter og andel sysselsatte i innovative bedrifter i ulike regioner. Her er det ikke helt enkelt å forstå alle resultatene. Men det forteller i hvert fall at høy innovasjonsevne i en bedrift ikke bare handler om mye forskning.