tirsdag 23. september 2008

Fastleger får pasientlister fra NAV på diskett

Det har igjen vært en del medieoppslag om at helsesektoren sliter med ineffektiv ikt-bruk. 

Computerworld skriver om hvordan NAV sender pasientlister på diskett til landets fastleger. Må innrømme jeg ikke var klar over at man fortsatt får tak  i PCer med diskettstasjoner. Motsatt vei - fra primærlegene til NAV - er det slik at bare rundt 25 % av sykemeldinger sendes elektronisk. Resten kommer på papir. Noen nevnte nylig for meg at det jobber rundt 150 mennesker i NAV med å punche disse dataene.


Disse oppslagene i media gir en god anledning til å minne om noen gode oversikter over ikt-tilstanden i helsesektoren som kom tidligere i år. En kortfattet og meget god oversikt over mål og resultater for ikt i helsesektoren er laget av Rune Foshaug i Abelia.

Rikrevisjonen har i Dokument 3:7 (2007-08) "Riksrevisjonens undersøkelse av ikt i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten" en større gjennomgang av status etter 10 år med ambisiøse mål om elektronisk meldingsutveksling. (Pressemelding her). Det er fortsatt en lang vei å gå.

Abelia og Helsedirektoratet arrangerte nylig en veldig bra konferanse om disse utfordringene og hvordan vi skal komme videre. Over 100 personer fra helsevirksomheter, myndigheter og leverandører deltok. Innledningene som ble holdt på denne konferansen finner du her.