søndag 7. september 2008

Publishing on demand

Det er noen år siden bokbransjen ble utsatt for Amazon.com. Amazon var en av de første store dot-com suksessene og har senere gått videre til å selge mye mer enn bare bøker.

Amazon utfordret bokhandlene gjennom en forretningsmodell som handler om selvbetjening på nettet for kunder. Men de utfordret ikke forlagenes forretningsmodell. Forfattere kan ikke gå rett til Amazon eller andre nettbokhandler og gi ut bøkene sine der. Vi kan alle gi bort ting vi lager gratis på nettet, men skal en forfatter selge en bok må hun bruke et tradisjonelt forlag og akseptere deres vikår og måte å gjøre ting på. Eller?

Espen Andersen skriver på sin blogg om hvordan han har gitt ut en bok på Lulu ved å laste opp en tekstfil. Så selger Espen boken sin via Lulus nettbutikk og på alle andre måter han måtte ønske. Forlaget har ingen eiendomsrett på boka. Hver gang en kunde bestiller boken trykkes det et eksempar. Lulus egen beskrivelse av hva de gjør kan du lese her. Automatisering av hele prosessen gjør bøkene billigere samtidig som forfatteren får en mye større andel av inntekten. Hvis forfatteren vil kan han bruke litt ekstra på tilleggstjenester som f. eks enkel design av et bokomslag og distrubusjon via bokhandler.

En interessant side av dette Espen Andersen beskriver er hvordan han som forfatter kan endre innholdet i tråd med tilbakemeldinger han får fra lesere. Siden hver bestilling resulterer i at det trykkes en ny bok er det ikke noe restopplag som må selges ut først. Bøker kan derfor utvikles dynamisk etter hvert som det er behov for oppdateringer eller endringer.

Kanskje dette ikke er en bra modell for de store bestselgerne. Men for alle som gir ut (eller alle som pr. i dag ikke gir ut) små opplag av for eksempel artikkelsamlinger eller fagbøker langt ute i "the long tail" er dette en fascinerende forretningsmodell.