torsdag 4. september 2008

- Jeg vil ha en komplett plattform under vann

Ledere i oljeselskapene bruker forholdsvis sjelden virkelig store ord om planene for teknologiutvikling og radikalt nye driftskonsepter. Noe som gjør at de jevnlig må høre påstander om at de er for lite ambisiøse. Miljøvernere hevder oljeselskapene er for langsomme når det gjelder å ta i bruk miljøteknologi. Men også forskningsmiljøer og it-bedrifter etterlyser noen ganger mer ambisiøse visjoner for automatisering, fjernstyring fra land og mer integrerte lete- og driftsoperasjoner.

Derfor er det veldig gledelig å se Margareth Øvrum erklære i Dagens Næringsliv at hun vil ha en komplett plattformløsning under vann i 2020, der produksjonen sendes rett fra undervannsinstallasjonen til markedet. Og at StatoilHydro skal være verdensledende på noen teknologier som skal gjøre dette mulig.

Margareth Øvrum er ingen hvem som helst i norsk oljenæring. Hun var Statoils første kvinnelige plattformsjef på Gullfaksfeltet på 90-tallet. Hun har vært produksjonsdirektør for Veslefrikkfeltet og konserndirektør for helse, miljø og sikkerhet. Og hun er i dag konserndirektør i StatoilHydro med ansvar for forretningsområdet Teknologi og Ny Energi. Som også inkluderer en forskningsavdeling med norsk næringslivs største forskningsbudsjett på over 2 milliarder kroner i året.

Den it-infrastruktur som må til for å nå en slik målsetting skal det arbeides med i et stort felles forskningsprosjekt som heter Integrated Operations in the High North (IOHN). Her er blant annet DNV, StatoilHydro, Oljeindustriens Landsforening og Abelia med, sammen med en rekke andre leverandører, forskningsmiljøer og it-bedrifter. Mer om IOHN og aktivitetene som skal utvikle fremtidens driftsmodeller i nordområdene for oljeindustrien kan du lese om her.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar