søndag 7. september 2008

Felles opprop om økt satsing på forskning

Abelia har sammen med flere andre organisasjoner forfattet et felles opprop om behovet for økt satsingforskning i Norge. Adressat er Regjering og Storting. Første uken i oktober legger Regjeringen fram sitt statsbudjsett for neste år, så skal man påvirke den sittende regjeringens prioriteringer er det nå det må skje.

Der er mange ulike formål som slåss om oppmerksomhet og penger fra staten. Og for hvert gode formål er det minst en interesseorganisasjon som mener at akkurat deres sak er viktigst. Norsk økonomi ser nå ut til å vokse langsommere enn før og handlingsregelen vil sannsynligvis føre til at neste års statsbudsjett blir strammere enn på lenge, så det må prioriteres strengt.

Hvorfor er det da viktig å satse mer på høyere utdanning og forskning? Og at staten gjør dette? Kunne ikke næringslivet betale alt selv?

Oppropet vårt peker på fire viktige hensyn som gjør at stater har et spesielt ansvar for å bidra til å bygge opp en felles nasjonal kunnskapsinfrastruktur i form av både kloke hoder og forskningsutstyr. De samfunnsøkonomiske gevinstene av høyere utdanning og forskning er enda større enn de rent bedriftsøkonomiske. Derfor er det smart av et land å prioritere kunnskap høyt og ikke overlate det til næringslivet alene. Heller ikke den næringsrettede delen av forskningen. Det gir nemlig høy avkastning for landet når vi putter penger i næringsrettet forskning. I hvert fall hvis vi er gode til å styre pengene dit kvaliteten er høyest og det produseres gode resultater.