onsdag 17. mars 2021

Kommunenes utgifter

 I Norge er det kommunene som leverer en vesentlig del av de velferdstjenestene vi benytter i gjennom livet. Men hvor store er egentlig kommunesektorens utgifter? Og hva brukes pengene til?

Svarene på dette finnes i KOSTRA-tallene fra Statistisk Sentralbyrå. Det står for kommune-stat rapportering og er en mengde oversikter og statistikker som gjelder norske kommuner.

Tallene viser at kommunenes driftsutgifter i 2020 endte på 491 milliarder kroner, mens det i fylkeskommunene var utgifter på 85,7 milliarder. Av kommunene driftsutgifter gikk omtrent hver tredje krone, 32 prosent, til helse og omsorg, 18 prosent til grunnopplæring og 11 prosent til barnehage. Det er de tre største driftsområdene. Så er det slik at kostnadene til vann, avløp og renovasjon, sosialtjenester og administrasjon er 5-6 prosent hver.

Mens kommunene har ansvaret for å sørge for flere brede velferdstjenester, og når ut vil de fleste innbyggere i ulike faser av livet, er fylkeskommunene mye mer konsentrert. De to store områdene der er videregående opplæring med 41 prosent av kostnadene og samferdsel med 35 prosent.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar