onsdag 24. mars 2021

38 prosent færre kollektivpassasjerer i 2020

Pandemien har gått hardt ut over behovet for å reise med kollektivtransport. Selv om tilbudet i stor grad er opprettholdt, er det mange færre som reiser når de fleste med kontorjobber brukte hjemmekontor det meste av tiden i 2020. 

Men hvor mange færre kollektivpassasjerer var det i 2020. Svaret på det finnes naturligvis i SSBs statistikker, akkurat oppdatert med årstallene for 2020. Der kan vi lese at:

Kollektivtransporten hadde 265 millioner færre passasjerer i 2020, en nedgang på 38 prosent fra året før. I 4. kvartal var nedgangen på 44 prosent, hovedsakelig på grunn av endrede reisevaner som følge av koronatiltak.(...) De foreløpige kvartalstallene sett sammen viser at det ble foretatt 430,8 millioner kollektivreiser i 2020. Av den samlede nedgangen i 2020, var det 142 millioner færre passasjerer som tok bussen, 79 millioner færre som brukte sporvei og forstadsbane, 39 millioner færre som tok toget og 4 millioner færre om bord på båt."

Færre passasjerer betyr også lavere billettinntekter. SSB skriver:

"De foreløpige kvartalstallene sett sammen viser at billettinntektene for kollektivtransporten i 2020 var på 8,5 milliarder kroner. Det er 44 prosent lavere enn i 2019, eller en nedgang på nesten 6,8 milliarder kroner."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar