mandag 22. mars 2021

Tredje koronabølge

Det er ikke bare i Norge at koronasmitten har fått et oppsving og ført til nye nedstengningstiltak. Det samme har skjedd i mange land de siste dagene, spesielt i Europa. Det omtales gjerne som "den tredje bølgen".

Men hva er forklaringen på dette oppsvinget i smitte nå? The Economist skriver i en artikkel om temaet at det er to mulige forklaringer. Den ene er at folk nå er blitt så lei, eller så oppløftede av utsiktene til en snarlig vaksine at de har senket guarden, og mange flere blir smittet fordi shopping, mingling og festing har tatt seg opp. Problemet er at data som viser mobiliteten i samfunnet, fra blant annet mobiloperatører og google, ikke viser noen slik endring.

Den andre og langt mer sannsynlige forklaringen er at koronaviruset er blitt langt mer smittsomt enn før, og sprer seg raskere og til flere. The Economist skriver:

"The second cause may be the spread of new, more contagious, variants. The one first found in Kent, England, known as B.1.1.7, is thought to be around 30% more transmissible and may be deadlier. Since its genome was sequenced on September 20th it has accounted for 55% of all cases in Britain. Border controls in Europe have failed to stop its spread. It was detected in the Czech Republic in January and has accounted for 80% of cases sequenced in the country since then. In France, 60% of the sequenced cases since February have been this variant. Perhaps more worrying is B.1.351—first found in South Africa—which has been shown to be better able to avoid antibodies generated by vaccines. Since February it has accounted for 5% of cases sequenced in France and 8% in Belgium."

Og da er vi tilbake til at det bare er en ting som kan redde oss ut av dette på kort sikt: vaksiner. Vaksineringen er godt i gang og tempoet vil øke raskt i tiden som kommer. Og det som finnes av data fra landene som har kommet lengst viser at både smitte, sykehusinnleggelser og dødsfall på grunn av covid-19 faller kraftig.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar