tirsdag 2. mars 2021

Fornybar elektrisitet blir stadig billigere

Nå er det naturligvis slik i et velfungerende marked at det er tilbud og etterspørsel som avgjør prisen på en vare eller tjeneste, og ikke produksjonskostnaden. Slik er det også i elektrisitetsmarkedet. Men produksjonskostnaden er jo også interessant, for ovrer tid er det de som klarer å produsere billigst som vinner, mens de som produserer for dyrt vil bli utkonkurrert.

Oxford Universitys datanettsted Our World i Data har sett på hvordan kostnadene for å produsere elektrisitet med ulike energibærere har endret seg de siste årene. Tittelen "Why did renewables become so cheap so fast?" oppsummerer godt hva de har funnet ut. Det har skjedd dramatiske endringer de siste 10 årene. 

Mens noen måter å produsere elektrisitet på har falt kraftig i pris de sist ti årene, har andre blitt dyrere. Forklaringen ligger dels i en viktig forskjell mellom ulike typer energikilder. Mens både kjernekraft, kullkraft og gasskraft krever mer brensel jo mer du produserer, bruker solceller og vindturbiner gratis og fornybart drivstoff. Selve produksjonsanlegget er naturligvis litt dyrere å  bygge og drive jo større det er, men skalafordelene er enorme. Jo større, jo billigere år produsert kilowatt.

Det andre de fremhever som forklaring på prisfallet på elektrisitet produsert med sol og vind er det de beskriver som "læringskurven". Mens kullkraft og kjernekraft er modne teknologier som bare oppnår relativt små effektivitetsforbedringer fra år til år, er det fortsatt slik at solceller og vindturbiner går store sprang når det gjelder forbedringer. Også naturgass har en viss slik forbedring, men her er en viktig grunn til prisfallet de siste ti årene også lavere gasspris i USA.

Artikkelen skriver dette om kostnadsutviklingen på elektrisitetsproduksjon fra ulike energikilder, og som er illustrert i grafen over:

"If we want to transition to renewables, it is their price relative to fossil fuels that matters.(...) All of these prices – renewables as well as fossil fuels – are without subsidies. Look at the change in solar and wind energy in recent years. Just 10 years ago it wasn’t even close: it was much cheaper to build a new power plant that burns fossil fuels than to build a new solar photovoltaic (PV) or wind plant. Wind was 22%, and solar 223% more expensive than coal. But in the last few years this has changed entirely.

Electricity from utility-scale solar photovoltaics cost $359 per MWh in 2009. Within just one decade the price declined by 89% and the relative price flipped: the electricity price that you need to charge to break even with the new average coal plant is now much higher than what you can offer your customers when you build a wind or solar plant. (...)


"I emphasized that it is the relative price that matters for the decision of which type of power plants are built. Did the price decline of renewables matter for the decisions of actual power plant builders in recent years? Yes it did. As you see in our Energy Explorer, wind and solar energy were scaled up rapidly in recent years; in 2019 renewables accounted for 72% of all new capacity additions worldwide."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar