torsdag 11. mars 2021

Effekten av korona på sysselsettingen

Hvor mye har koronapandemien påvirket sysselsettingen i Norge? Og hvordan har det slått ut geografisk og mellom ulike bransjer? 

Det har kommet mye tall gjennom det siste året, og NAV har oppdaterte sine oversikter over registrerte ledige hver uke, i perioder med kraftige svingninger. Men det er først når det har gått litt tid, og vi kan se bort fra ulike sesongvariasjoner og kortvarige lokale tiltak, at det er mulig å få et mer fullstendig bilde.

En slik mulighet til å se et mer helhetlig bilde av hvordan arbeidsmarkedet er rammet har vi fått nå i SSBs statistikk over over hvordan sysselsettingen har endret seg fra fjerde kvartal 2019 til fjerde kvartal 2020. 

Det siste kvartalet i 2019 var det siste koronafrie kvartalet i Norge. Og siste kvartal 2020 var som vi husker et kvartal der vi fikk en ny oppgang i smitten etter en nedgang gjennom sommeren. Etter at ting hadde åpnet litt opp igjen ble det nye strenge tiltak, særlig inn mot julefeiringen, men likevel ikke fullt så drastiske som i mars og april i fjor. SSB skriver dette om forskjellen på siste kvartal i 2019 og 2020:

"Alle fylker har hatt en nedgang i sysselsettingen fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020. På landsbasis ble det i underkant av 30 000 færre sysselsatte i denne perioden, noe som tilsvarer en nedgang på 1,1 prosent. Troms og Finnmark var fylket som hadde størst tilbakegang med 1,5 prosent, etterfulgt av Oslo og Innlandet som begge hadde 1,3 prosent færre sysselsatte i 4. kvartal 2020 enn ved samme kvartal året før. Best ut kommer Trøndelag og Vestfold og Telemark som hadde en nedgang i sysselsettingen på henholdsvis 0,5 og 0,6 prosent viser statistikken."

Noe av det interessante i disse tallene er hvordan nedgangen er ganske jevnt fordelt mellom fylkene. Såpass ulike fylker som Troms og Finnmark, Oslo og Innlandet har en ganske lik nedgang i sysselsettingen, og topper listen. Dette er veldig ulike både finanskrisen omkring 2008 og oljeprisfallet som 2014 som rammet mye mer ulike, og der nedgangen var kraftigst i oljefylkene i vest.

Det som derimot ikke er jevnt fordelt er i hvilke bransjer nedgangen i sysselsettingen skjer. Mens de fleste næringer ikke er så veldig hardt rammet, og offentlig sektor, og spesielt fylkeskommunene har vokst i sysselsetting, er det noen bransjer i privat sektor som har en enorm nedgang. SSB skriver:

"Overnatting- og serveringsvirksomhet er hardest rammet og har hatt den største nedgangen fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020, med 17 prosent færre sysselsatte. Over halvparten av den totale nedgangen kommer fra denne næringen. Forretningsmessig tjenesteyting, som blant annet omfatter utleie av arbeidskraft, hadde en nedgang på 5,9 prosent. Enkelte næringer ser ut til å være mindre påvirket av pandemien, blant annet har finansiering og forsikring hatt en relativt normal vekst på 2,3 prosent og informasjon og kommunikasjon har en vekst på 2,1 prosent. I tillegg har næringer hvor det offentlige er sterkt representert hatt en god vekst."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar