tirsdag 16. mars 2021

Koronaåret 2020 i grafer

2020 var året der alt ble helt annerledes. Statistisk Sentralbyrå har publisert en sak om "Koronaåret i 10 grafer" som viser hva som skjedde gjennom 10 ulike grafer.

Det er grafer som viser utviklingen i antall flypassasjerer, feriereiser, overnattinger, omsatte hytter, grensehandel, detaljhandelsomsetning, alkoholkjøp, sparing, befolkningsvekst og inngåtte ekteskap. 

Som en ser er det mye som har gått rett i gulvet, som flyreiser og grensehandel. Andre ting har gått jevnt nedover, som befolkningsvekst og ekteskap. Mens vinnerne i følge disse grafene er sparing, alkoholkjøp og omsatte hytter.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar