mandag 1. mars 2021

Covid, mutasjoner og evolusjon

I de fleste land handler nå koronapandemien om et kappløp. Mellom vaksiner som vil bremse og forhåpentligvis stanse pandemien på den ene siden, og på den andre siden stadig nye muterte versjoner av covid-19 viruset. Som er mer smittsomme og omgår antistoffer, og er skyld i nye nedstengninger.

Hva er det med disse mutasjonene, og hvordan kan et mutert virus lage så mye problemer? The Economist forklarer i artikkelen "The same covid-19 mutations are appearing in different places" at det gjerne ikke er snakk om helt tilfeldige enkeltvirus, men om at det er mer snakk om "familier" av endringer i genetiske egenskaper som kan dukke opp flere ulike steder samtidig. The Economist skriver at:

"The genetic mutations that cause evolution may arise at random. But natural selection often produces creatures that are similar, despite living in different environments. For example birds, bats, pterodactyls and insects all developed wings independently, because they were a nifty way to travel. This process is known as convergent evolution."

Og denne varianten av prinsippet om "survival of the fittest" som skjer i naturen ellers foregår også når det gjelder virusutvikling. Nye og mer effektive og mobile varianter som viser seg å være mer konkurransedyktige utkonkurrerer de gamle, og tar over. Og dette kan skje flere steder samtidig, uten av det handler om en direkte forbindelse:

"Two common mutations have appeared in many other worrying lineages. As with the wings of birds and bats, these familiar foes have evolved independently in different places. The first mutation, known as N501Y, increases transmissibility. It is present in the “Kent” lineage that has run riot in Britain since December, as well as some lineages elsewhere. The second, known as E484K, enables the virus to partially avoid the host’s antibodies. It is prevalent in Brazil and South Africa. E484K has also recently been spotted in new lineages in America and Europe, including Britain."

The Economist peker på at dette har et par svært viktige konsekvenser. En er at vi kan komme i skade for å overdrive effekten av lukkede grenser mot for eksempel Sør Afrika eller Brasil. Når muterte virus med stor sett samme egenskaper dukker opp flere steder, er det ikke det en sikker oppskrift. 

En annen er at sekvensiering av genmaterialet er viktig for å bekjempe covid-19 i denne fasen. UK og Norge er blant få land som gjør dette i et visst omfang. Britene har bare sekvensiert bare 6 prosent av alle positive prøver, 30 000 i uken, men dette er likvel mer enn hele resten av verden til sammen. I USA sekvensieres bare 0,4 prosent av de positive prøvene. Det er med andre ord fortsatt mye kunnskap vi ikke har og som det ville være til stor hjelp om vi hadde, om ikke annet for å bli mer treffsikre i tiltakene som iverksettes.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar