tirsdag 20. oktober 2020

Verdens beste kartverk i 2020

I Norge tror jeg mange vet at Kartverket er en fremoverlent virksomhet som ikke bare lager stadig bedre kart, men også tilgjengeliggjør dem digitalt og i åpne formater, slik at både innbyggere og næringsliv får bedre tilgang. Men det er jo ekstra hyggelig når det gode arbeidet også legges merke til andre steder i verden. Kartverket har nemlig vunnet prisen som årets kartverk i verden i 2020.

God geografisk stedsinformasjon er viktig for mange brukere. Disse dataene spiller en viktig både når vi skal løse klima- og miljøutfordringer og for å kartlegge og utnytte ressurser for verdiskaping og vekst. Dessuten er det Kartverket som forvalter Matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister med oversikt over blant annet grenser, adresser og bygninger. Dette er avgjørende informasjon for blant annet bolighandel og digitaliseringsarbeidet her er med på å muliggjøre en fulldigitalisert bolig- og eiendomshandel.

Årets kartverk - National Geospatial Agency of The Year - deles ut på en større konferanse, Geospatial World Awards, for nasjonale kartverk og andre som jobber med stedsrelatert informasjon over hele verden. I juryens begrunnelse trekkes den norske samarbeidsmodellen, der både stat, kommune og privat sektor deltar, særlig frem, en modell som både har fremmet innovasjon og tilgjengeliggjort geografiske data for flere. Og Kartverket skriver også dette på sine nettsider om begrunnelsen:

"Juryen for prisen trekker i sin begrunnelse også fram Kartverkets internasjonale innsats gjennom bistandsprosjekter, i FN og gjennom Primar, som forsyner hele verden med elektroniske sjøkart. Kartverket i Norge er et av få nasjonale kartverk som har ansvar for både landkartlegging, sjøkartlegging og tinglysing. Dette er sammen med et utstrakt samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor et forbilde for andre lands kartverk."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar