onsdag 14. oktober 2020

Microsoft inn i norsk karbonfangst

I dag kom gladnyheten om at Microsoft blir samarbeidspartner med Equinor i Northern Lights-prosjektet for fangst, transport og lagring av CO2. Både Statsminister Erna Solberg og Olje- energiminister Tina Bru deltok da avtalen ble undertegnet i dag. Her kan man lese mer om hva selskapene forplikter seg til å samarbeide om på NRKs nettsider.

Hva er det som gjør dette samarbeidet så spennende? Og hva gjør en global it-bedrift i et norsk prosjekt for å fange og lagre klimagasser? Avtalen peker på tre viktige områder der partene tror på samarbeidsmuligheter:

For det første, og kanskje mest opplagt, så er det mulig å samarbeide om bruk av digital teknologi. Når karbonfangst blir noe mye større enn i dag, og man skal dokumentere og holde orden på lange verdikjeder og store klimaregnskap, så er digitalisering en viktig forutsetning for å lykkes. 

For for det andre er det ikke dumt å ha store industrielle aktører med på laget. Northern Lights skal utvikles videre til et storskala industriprosjekt. Det skal posisjoner fangst og lagring av karbon som en sentral del av strategien for å nå ambisiøse europeiske klimamål. Her blir det viktig å ha med mange industrielle partnere i samarbeidet, innenfor ulike næringer og med kompetanse på ulike områder.

Men det er også en tredje grunn til at dette samarbeidet er spennende og som har med at mange bedrifter er i ferd med å utvikle noen veldig ambisiøse klimamål for sin egen virksomhet. Her kan Northern Lights være en del av svaret de trenger for å nå målene. NRK skriver dette på nettsiden om Microsofts planer om å ikke bare være karbonnøytrale, men faktisk bli "karbonnegative" innen 2030. Og ikke bare ha ambisjoner om å fjerne fremtidige utslipp, men kompensere for alle historiske utslipp også:

"Microsoft annonserte i januar at de har store klimaplaner. Blant annet skal selskapet være karbonnegativt innen 2030. Det vil si at de skal fjerne en større mengde klimagasser fra atmosfæren enn selskapet selv bidrar til å slippe ut. – Derfor er denne teknologien så kritisk for et selskap for Microsoft. Vi vil være ett av mange selskaper som vil ønske å kjøpe tjenestene og betale for at CO₂ blir fjernet, fanget og lagret dypt nedi bakken, sier Brad Smith i Microsoft. Målet er å fjerne alle utslipp Microsoft har bidratt til gjennom historien innen 2050. Microsoft ble grunnlagt i 1975."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar