mandag 10. februar 2020

Kinas 113 millionbyer

Infografikken til venstre er hentet fra nettstedet Visual Capitalist der de under overskriften "Meet China’s 113 Cities With More Than One Million People" har illustrert hvor store Kinas 113 byer med over en million innbyggere er, og sammenlignet dem med en del andre store byer i verden. På nettstedet skriver de at:

"According to Demographia’s World Urban Areas report, there are now 113 urban areas in China that surpass the one million population threshold. In comparison, North America and the EU combined have 114 urban areas that surpass one million people."

Sammenligningen er for øvrig basert på folketallet i urbane bosettinger, det vil si folketallet i områder med sammehengende tettbebyggelse, og ikke hvordan den politisk vedtatte administrative inndelingen ser ut. I norsk sammenheng handler det for eksempel om at Oslo byområde har over en million innbyggere, langt flere enn de 690 000 som bor innenfor Oslo kommunes grenser.

Målt på denne måten er Kinas største by Shanghai med 22,1 millioner innbyggere. Deretter følger det sammensmeltede Guangzouh og Foshan med 20.1 millioner, Beijing med 19,4 millioner og Shenzhen med 13,2 millioner. Deretter følger Tianjin, Shengdu, Wuhan, Dongguan, Chongqing, Hong Kong og Xi'an. Og ytterligere tre byer har mer enn 7 millioner innbyggere, mens omlag 100 byer til har over en million innbyggere.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar