torsdag 12. juli 2018

Satsing på digitale læremidler i skolen

I en fin nyhetssak i nettavisen Digi.no med overskriften "Regjeringen vil ha flere digitale læremidler i skolen" skriver de om hvorfor og hvordan det er viktig å oppgradere læremidlene i skolen nå som det er kommet nye læreplaner. Digi.no skriver:

"Regjeringen ønsker flere smarte, digitale læremidler i skolen og vil samtidig gi flere lærere mulighet til å bruke kompetansen sin i programmering. Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Satsingen er en del av den femårige satsningen «Den teknologiske skolesekken», hvor regjeringen gir støtte til å utvikle digitale læremidler og utstyr til grunnskoler og videregående skoler. – Når vi fornyer læreplanene, må også læremidlene fornyes. Vi ønsker mer innovative og smarte digitale læremidler inn i skolen. Digitale læringsmidler gjør det lettere å tilpasse opplæringen til den enkelte elev, og vil vise frem fagene på en ny måte, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Rikke Høistad Sjøberg."

Pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet er på hjemmesiden deres og heter "Satsar på digitale læremiddel og kompetanseheving i skolen". Der kan vi lese at det til sammen er 70 millioner kroner det er mulig å søke om. 55 av disse millionene skal brukes til utvikling av nye læremidler. De midlene kan forlag og andre produsenter av læremidler søke om. I pressemeldingen fra departementet kan man lese mer om hvilke fag og årstrinn som vil bli prioritert i søknadsbehandlingen.

I tillegg er det bevilget 15 millioner kroner til utstyr for programmering som lærerne kan bruke i klasserommet. De pengene kan kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere søke om. Her handler det heving av lærernes kompetanse i programmering og at dersom denne kompetansen skal være nyttig også for elevene så må det også være datautstyr i skolene som kan brukes til denne undervisningen.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar