søndag 8. juli 2018

1,7 prosent av Norge er bebygd

Det er som kjent god plass i Norge. Bare 1,7 prosent av arealene i Norge er bebygd, i følge årets arealstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå. 3,4 prosent er jordbruksareal, 37 prosent er skog og 6 prosent er ferskvann.

Så er det naturligvis slik at graden av bebyggelse er ganske forskjellig i ulike deler av landet. I Oslo er 27 prosent av arealene bebygd, i Vestfold 10 prosent og i Akershus 8 prosent. I Sogn, og Fjordane, Nordland og Troms er en prosent bebygd, mens  i Finnmark er bare 0,3 prosent av arealet bebygd. Mest jordbruksareal i andel av det totale arealet er det i Østfold, Vestfold og Akershus, med henholdsvis 19, 18 og 16 prosent, I Sogn og Fjordane er nesten fem prosent av arealet isbreer.

Hva er det så det bebygde arealet brukes til? Hvor mye av det er boliger? Ikke mer enn 23 prosent i følge SSBs tall. 41 prosent av det bebygde arealet er ulik infrastruktur, blant annet veier, jernbane, flyplasser og annen teknisk infrastruktur. Resten av den 1,7 prosenten av arealet som er bebygd i Norge fordeler seg på 10 prosent til fritidsboliger,  8 prosent til næringsvirksomhet og 10 prosent til bebyggelse i forbindelse med jordbruk og fiske.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar