fredag 1. september 2017

Verdiene må skapes

I denne valgkampen snakker vi i Høyre mye om behovet for å skape nye bedrifter og arbeidsplasser, om skatter og avgifter og om rammevilkår for næringslivet. Uten at dette er i orden har vi heller ikke råd til velferdsordningene våre. Her er en video om hvordan verdier skapes i Norge: