onsdag 6. september 2017

Barnas valg 2017

Et interessant prosjekt som blir gjennomført i forbindelse med Stortingsvalget i år er Barnas Valg 2017 i regi av Redd Barna. Det er et tilbud til skolene om å legge til rette for at elevene på 5 - 10. trinn skal kunne sette seg inn i partienes politikk og så stemme på Barnas Valgdag som er i morgen 7. september. Redd Barna skriver dette om hva målsettingen er:

"Vi ønsker at dere bruker Barnas Valg i undervisningen og informerer elevene om Barnas Valg. På denne siden vil dere finne informasjon om demokrati, om det politiske systemet i Norge om de ulike politiske partiene i Norge. Kunnskap som er i tråd med flere av læreplanmålene i samfunnsfag både for mellomtrinnet og ungdomstrinnet. I tillegg vil vi at skolene og lærerne skal legge til rette for at elevene fra 5.-10.trinn får stemme på Barnas Valgdag torsdag 7.september. Siden Barnas Valg skal ligne så mye som mulig på det ordentlige valget håper vi det vil sikre at alle elevene får stemme «hemmelig» slik at ingen ser hva de stemmer på."

Og på samme måte som ved selve Stortingsvalget er det naturligvis også laget valgmateriell fra alle partiene til skoleelevene. Her er Redd Barnas samleside for partiene som sitter på Stortinget, der man kan finne mer informasjon og også en nedlastbar versjon av barnepartiprogrammet til partiene. Der får alle partiene presentere fem hovedsaker som de skriver kort om. Når jeg leser dette tenker jeg at det slett ikke er så dumt å fatte seg i korthet og formulere seg på et klart språk. 

Så skal ikke jeg dele ut terningkast til innhold og stil her, men en vil se at partiene har valgt litt ulike løsninger og designgrep. Her er Høyres barnepartiprogram, som jeg synes er blitt riktig fin. Og Senterpartiets bidrag, velutstyrt med kyr, er også fin å se på. Hos Arbeiderpartiet er det mer klassiske bulletpoints. Mens Venstre er opptatt av at Sara må få være superhelt i en fin og fargerik brosjyre. 

I Barnas Valgshow er det laget en del litt lengre videoklipp, i alt 10 episoder, der det først er litt opplæring i hvordan det politiske systemet vårt fungerer i de første to episodene, og så samtaler med alle partilederne i partiene som sitter på Stortinget. Det er også nettsider der man kan grave videre i informasjon om demokrati, om det politiske systemet vårt og om hvordan valg fungerer i Norge.

Dessuten har i hvert fall noen av partiene laget sine egne nettsider om Barnas Valg 2017. Her er Høyres Barnas Valg 2017-side. Det nyttige her er at de ungdommene som er spesielt interessert i politikk, i tillegg til å lese hovedsakene i barnepartiprogrammet, også kan bruke lenkene til å finne mer informasjon om alle sakene som er nevnt der og om andre saker Høyre har politikk på. Er man riktig interessert kan man følge lenken og lese partiprogrammet for neste stortingsperiode. Og så er det også en lenke til mer informasjon om Unge Høyre for de som vurderer om de har lyst til å være politisk aktive.