mandag 6. juni 2016

Indias satsing på solenergi

Det er en interessant og svært bratt graf i siste nummer av The Economist som illustrerer Indias ambisjoner innenfor solenergi. I stedet for å forplikte seg til absolutte utslippsreduksjoner i Paris-avtaleverket, forpliktet India seg til å redusere utslippsintensiteten, det vil si hvor mye klimagassutslipp et er pr BNP-enhet, med en tredel innen 2030. Det viktigste virkemidlet for å oppnå dette er satsing på solenergi. The Economist skriver:

"Its greenest promise was to install 175GW of renewable power by 2022 (most of it solar). This is an enormous undertaking. In 2014, for example, the world’s entire installed solar capacity was 181GW. The Modi government says the plans are “ambitious but achievable”. The country’s total installed solar power capacity now comes to 5.8GW; to meet its targets it will need to speed up from adding around 4GW a year to adding more than 15GW instead. Mr Modi believes solar power is the “ultimate solution to India’s energy problem”. Of 250m households in India, 56m do not have access to electricity."

Denne uken skal Indias statsminister Narendra Modi besøke Barack Obama i Washington. Man skal ikke se bort fra at klimapolitikk, fornybar energi og hvordan India skal nå sine ambisiøse mål om økt energieffektivitet blir et samtaletema der.