torsdag 30. juni 2016

Flere nye sammenslåinger de siste dagene

Da kommunestyret i Naustdal i dag sa ja til sammenslåing, med 20 mot en stemme, var det klart at det blir en stor sammenslåing av Førde, Gaular, Jølster og Naustdal kommuner. Nye Sunnfjord kommune blir Sogn og Fjordanes klart største kommune, med 23 000 innbyggere.

Beslutningene markerer slutten på en lang og krevende prosess der lokalpolitikere fra flere partier og kommuner har vist lederskap og tatt ansvar for å lage en struktur som er bedre tilpasset de utfordringene Norge vil ha i årene som kommer, med lavere oljeproduksjon og langt flere pensjonister i forhold til antall yrkesaktive. Det er disse utfordringene som har gjort at mange kommunestyrer de siste dagene har tatt viktige og fremtidsrettede avgjørelser om å etablere nye og større kommuner.

I dag ble det også vedtatt en stor sammenslåing i Trøndelag, der Orkdal, Agdenes, Meldal og en del av Snillfjord kommune blir nye Orkladal kommune med over 18 000 innbyggere. Her er det for øvrig interessant at innbyggerundersøkelsen i Snillfjord la grunnlaget for en frivillig deling av kommunen i tre deler, der en del går til nye Orkladal, en del går til Hitra mens den siste delen går til Hemne. Og det skjer mer i Trøndelag torsdag. I Fosnes vedtar kommunestyret sammenslåing med Namsos og Namdalseid. Og i Verran vedtas sammenslåing med Steinkjer i kommunestyret.

På et annet kommunestyremøte i dag vedtok Hornindal i Sogn og Fjordane å slå seg sammen med naboen Volda som ligger i Møre og Romsdal. Her har det vært en lang prosess der Ørsta og Volda først takket nei til hverandre. Deretter sa Volda at de ville slå seg sammen med Hornindal, mens innbyggerundersøkelsen i Hornindal sa at de ville slå seg sammen med både Volda og Stryn, Mens befolkningen i Stryn ville slå seg sammen med Hornindal, men ikke med Volda, Det gjorde at Hornindal i dag måtte velge mellom Stryn og Volda, og de valgte å slå seg sammen med Volda.

Det skjer også endringer rundt Ålesund. I går vedtok kommunestyret i Skodje med 13 mot 8 stemmer å slå seg sammen med Ålesund. Så langt er det Skodje, Sandøy og Ålesund som utgjør den nye sunnmørskommunen, men de er åpne for at også andre kommuner kan slutte seg til etter hvert. Samlet folketall i de tre kommunene som har bestemt seg er 53 000, men her kan man som sagt ikke utelukke at flere blir med.

Det er mye mer man kunne si om alle beslutningene som er tatt nå og hva som skal skje fremover. Jeg kommer tilbake her på bloggen med noen flere eksempler, og en oppsummering av hvor langt vi har kommet gjennom denne delen av kommunereformen, i dagene som kommer. Det er mye å glede seg over, men selvfølgelig også en del utfordringer som gjenstår. Derfor har Jan Tore Sanner i dag sendt ut et brev til alle fylkesmennene der han beskriver hvordan fylkesmennene også utover høsten må bidra til at de kommunene som ikke kom helt i mål før sommeren, for eksempel fordi de kom for sent i gang til å ha en god nok prosess eller fordi beslutninger i nabokommuner har endret på forutsetningene, kan bli en del av kommunereformen:

"Jeg vil derfor legge til rette for at kommuner som fatter vedtak etter 1. juli også vil bli omfattet av vurderingene og forslagene i proposisjonen som legges fram for Stortinget våren 2017. For å få til dette, bør kommunene ha fattet sine vedtak innen årsskiftet 2016, slik at de kan bli en del av Stortingets behandling våren 2017. Det er viktig at fylkesmennene har tett dialog med kommunene og departementet for å sikre at alle kommuner som er på vei kommer i mål i tide."