tirsdag 15. november 2011

Mikroprosessoren har bursdag

15. november 1971, det vil si for nøyaktig 40 år siden ble den første kommersielle mikroprosessoren i verden lansert. Den het Intel 4004 og begivenheten ble blant annet markert med annonsen til høyre som stod i Electronic News denne dagen. For å se hele teksten kan man klikke her. Det er fascinerende at overskriften er "A programmable computer on a chip", som jo er er en begrepsbruk som fortsatt er aktuell, men med en helt annen ytelse enn den gang.

Morten Dæhlen ved Institutt for Informatikk lar ikke denne begivenheten passere uten en kommentar på bloggen og oppsummerer det slik:

"Den 15. november 1971 var den offisielle lanseringsdatoen for verdens første kommersielle mikroprosessor (Inten 4004). I dag, 40 år senere, finnes det milliarder av slike plassert i et hav av datamaskiner som utfører oppgaver for hver enkelt av oss og for hele samfunnet. De er overalt og de jobber hele tiden."

Men også den tabloide presse har gledelig nok fått med seg dette jubileet og Dagladet har skrevet en lengre sak, nesten helt uten kjendisvri, om betydningen av mikroprosessorer for verden, der de er innom både Moores lov og Koomeys lov. Veldig bra. Snorre Bryne i Dagbladet er blant annet opptatt av hvor kraftig denne første prosessoren var i forhold til dagens PCer og smarttelefoner. Og svaret er, som han også skriver, ikke spesielt kraftig:

"Dagens moderne 64-bits-prosessorer opererer ifølge Intels utregninger svimlende 350.000 ganger kjappere enn den enkle, 4-bits 4004-brikken fra 1971, og varianter av teknologien er å finne i nesten alt av teknologi vi omgir oss med. Du finner mer eller mindre avanserte prosessorer i trafikklys, minibanker, mobiltelefoner, spillmaskiner, tredemøller, vaskemaskiner og så videre."

Som jeg har vært inne på her på bloggen før, både i forbindelse med Moores lov og Koomeys lov, så er eksponentiell vekst morsomme saker. Ikke bare forklarer den endringer i fortiden, men den legger også viktige premisser for fremtiden. Moores lov gjør at denne ytelsesforbedringen på 350 000 ganger på 40 år ikke bare gjelder i fortid, den gjelder også i fremtid. I hvert fall helt til fysikkens lover stopper utviklingen. Hva kan man bruke en smartelefon eller en pc til som er 350 000 ganger raskere eller lettere eller billigere enn den vi har i dag til? Ganske mye vi ikke har tenkt på enda. Det er fortsatt god plass til mer innovasjon.