onsdag 27. april 2011

VelFERDskonferansen 2011 - Å sette spor

Tirsdag i neste uke foregår det en interessant konferanse om sosialt entreprenørskap i regi av Ferd. Den heter VelFERDskonferansen 2011 - Å sette spor. Jeg ser på nettsidene at det er fullt, men at man kan sette seg på en venteliste og håpe at noen andre melder avbud. Men jeg regner med at en del av de som leser denne bloggen regelmessig er blant de som har visst om konferansen og har sikret seg plass.

Det er mye bra diskusjoner og konferanser om sosialt entreprenørskap for tiden, og også den politiske debatten ser ut til å ha beveget seg i positiv retning. Det jeg synes er spesielt interessant med Ferds konferanse er nettopp det at Ferd står bak, et norsk industri- og finanskonsern, eid av Johan H. Andresen, som driver med profesjonelt og langsiktig eierskap for å skape verdier. Blant de mest kjente bedriftene de eier er Swix, Elopak og Aibel, men de er også aktive eiere i en rekke mindre bedrifter som har som mål å bli store internasjonalt.

Det er viktig at folk som kan næringsliv og eierskap engasjerer seg i sosialt entreprenørskap og bidrar der de kan tilføre mest: med næringslivskompetanse, styreerfaring og nettverk. Ferd har investert i noen utvalgte virksomheter de tror på og har en egen avdeling som heter Ferd Sosiale Entreprenører og som følger opp engasjementene. Men det er også slik at folk fra industribedriftene i Ferdkonsernet sitter i styreverv i sosiale entreprenørbedrifter. For eksempel har Gatemagasinet Asfalt i Stavanger et styremedlem fra Aibel. Og Forskerfabrikken har en styreleder fra Elopak. Sannsynligvis er dette kompetansebidraget like viktig som pengene som er investert.

Trenger vi virkelig sosiale entreprenører i verdens rikeste land? Jeg mener det er like nødvendig i Norge som andre steder og har tidligere blogget om dette her og her. Det er noen områder der markedet alene ikke er så godt egnet, fordi den personen som har direkte nytte av tiltaket ikke kan eller vil betale, i hvert fall ikke hele kostnaden. Noen eksempler på dette er konkrete tiltak som gjør noe for ofre for rusproblemer, mobbing eller frafall i videregående skole. Men dette er gjerne utfordringer der heller ikke offentlige byråkratier klarer å levere et produkt som løser problemene. Ikke først og fremst fordi vi mangler penger, men fordi en del problemer er av en slik art at de krever mer innovasjon, forutsetter brukerstyring og krever samarbeid på tvers av etater, kanskje også utvikling av helt nye virksomhetsmodeller, og på slike områder er ikke offentlig forvaltning noen god operatør.

Konferansen har et solid program med både nasjonale og internasjonale eksempler vi kan la oss inspirere av. For å vise frem gode eksempler på vellykket sosialt entreprenørskap i Norge skal Årets Sosiale Entreprenør kåres. Listen med de nominerte er her. Det er en spennende liste med virksomheter innenfor ganske ulike områder som har det felles at de er etablert for å løse en viktig samfunnsutfordring.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar