mandag 25. april 2011

Stormberger - om gründerskap, ledelse og samfunnsansvar

Boken om Stormberg kommer i salg om noen få dager og Steinar J. Olsen tok kontakt med meg, via en direktemelding på Twitter naturligvis, og lurte på om jeg hadde lyste til å lese boken i forkant og anmelde den her på bloggen. Det vil jeg gjerne, for det er ikke hver dag noen skriver bok om å skape bedriftskultur.

Selv om vi kanskje synes vi kjenner Steinar og Stormberg fra Steinars blogg og fra Twitter, er en bok er noe helt annet. Den gir fremfor alt muligheten til å komme med en sammenhengende fortelling der man man si noe om hvor man kommer fra, hva man tror på og hvor man skal. Den mangler bloggens mulighet til å være dagsaktuell eller føre samtale med leseren. På den annen side gir en bok en helt annen mulighet til å reflektere uten å bli forstyrret av støy og komme med litt mer komplekse vurderinger av hva man holder på med.

Vi lurer jo på om Steinar har noe mer å fortelle enn det vi kan lese i bloggen. Hva er egentlig historien bak Stormberg? Hvordan kom de dit de er i dag? Og hva er det egentlig som driver dem? Jeg synes denne boken er verdt å lese nettopp fordi den svarer på slike spørsmål og går litt dypere ned i stoffet. Den har også flere gode eksempler på at selv om man ønsker noe sterkt og bestemmer seg for å gjøre det, også ting aller er enige om er bra for samfunnet, så er det massevis av dilemmaer og vanskelige valg en bedriftsleder står midt oppe i.

Jeg tror jeg synes den aller beste delen av denne boken er den første tredjedelen. Den delen som ikke handler så mye om samfunnsansvar, miljø og sosiale medier, men om hvordan Steinar J. Olsen først hadde to erfaringer som gründer med bedrifter som rett og slett gikk konkurs, før han lyktes med Stormberg. En fortelling om hvor vanskelig det er å ha ansvar for ansatte og ha gjeld når ting ikke går bra. Da bedriftene som gikk dårlig ble avviklet var han dessuten en profilert lokalpolitiker for Høyre i Kristiansand, og problemene i bedriften ble brettet ut i media. Jeg tror mange kan la seg inspirere av denne fortellingen om å ikke gi opp, men å lære av sine feil og prøve igjen. Sannsynligvis både klokere og mer ydmyk enn forrige gang.

Det andre jeg liker med denne boken er at den gir gode og konkrete råd til andre gründere. Uten å late som det er spesielt lett eller at man kan kombinere det å være gründer med alt mulig annet man synes er gøy. Det å starte en bedrift er å velge bort. andre ting. Boken er helt tydelig på at bedriften fra starten må være mer opptatt av å tjene penger enn av å bruke penger. Og at man må ofre mye, at det er slitsomt både mentalt og fysisk, det tar veldig mye tid og det passer derfor ikke for alle. Et interessant råd Steinar gir er å jobbe mer enn konkurrentene dine. Han skriver:

"Det er mange ting jeg ikke er spesielt flink til, men jeg er flinkt til å jobbe. Det kompenserer for det meste av det jeg ikke er flink til. Jeg har alltid tenkt at mellom 8 og 16 så holder jeg følge med konkurrentene mine, mellom 16 og 8 tar jeg innpå dem"

Alle som er glad i å fremheve Stormberg som et forbilde for etikk, IA og samfunnsansvar bør lese boken og merke seg at alt dette stemmer, men at hele boken er gjennomsyret av holdningen om at det grunnleggende for alle bedrifter er hardt arbeid og det å tjene penger. Det er dette som er å ta ansvar for ansatte, kunder og dem man skylder penger, og som gjør det mulig å ta et større samfunnsansvar på andre områder. Når Steinar Olsen er opptatt av å kutte ned på emballasje, transport og energibruk er det ikke bare for å redde miljøet. Det er også fordi han er sjeldent opptatt av å kutte unødvendige kostnader.

Og så er det naturligvis noen kapitler i boken om ulike sider ved det å ta samfunnsansvar, eller kanskje man rett og slett skal kalle det å å ta ansvar. Fortellinger om bedrifter som er så flinke til å redde verden at det er litt for godt til å være sant kan være slitsomme. Jeg var litt redd for at denne boken også ville fremstå slik, og derfor er det befriende at boken i stedet er veldig konkret både når det gjelder hva Stormberg gjør og hvilke utfordringer de møter i det daglige. Det å drive handel på tvers av landegrenser innebærer en del utfordringer, både av sosial og miljømessig art, men det å trekke seg ut og gi opp er ikke noe godt svar.

Hvor høyt skal man legge ambisjonsnivået? Hvor utålmodig skal man være i forhold til at leverandører og partnere i helt andre deler av verden gjennomfører forbedringstiltak når man selv bare er en liten kunde? Det er er ikke uten videre enkle spørsmål dette, og boken har gode og til dels selvkritiske refleksjoner om hva man realistisk sett kan få til som en liten bedrift, for eksempel i møte med fabrikker i Kina som lager klær for Stormberg. Det er fascinerende å lese om tankegangen bak systemet Stormberg bruker med dels planlagte og dels uanmeldte inspeksjoner, hvordan det gjennomføres i praksis, hva slags motkrefter det kan møte og hvilke resultater det har ført til.

Jeg synes som sagt dette er en interessant bok som jeg tror flere i næringslivet kan ha nytte av å lese. Stormberg skal ha ros for å være så åpne i forhold til sine mål og resultater når det gjelder samfunnsansvar. Åpenheten gjør at vi alle kan se om målene er nådd. Og hvis vi lurer på noe eller har innspill kan vi ta en diskusjon med Steinar på bloggen. Dette er kanskje ikke en modell som passer for alle, men jeg tror dette er en måte å gjøre det på som har etablert en ny målestokk.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar