torsdag 7. april 2011

Listen, learn ... then lead

Interessante refleksjoner om ledelse fra en av USAs fremste militære ledere, den nå avgåtte general Stanley McChrystal, i denne videoen fra TED. Man tenker vel noen ganger at selv om militære organisasjoner er kjent for å investere mye i å utvikle god ledelse, og er svært dyktige på det området, så er det en litt tvilsom parallell til kreative og innovative bedrifter fordi militære kommandostrukturer er så forskjellige. Det Stanley McChrystal forklarer her, særlig i siste del av foredraget, er at også militære organisasjoner er under endring. Og at de også må bygge ledelse på samspill og tillit, og være lærende organsiasjoner. Også der handler det om å lytte, motivere og få folk med seg:



Han sier blant annet at:

"Also the people had changed. You probably think that the force that I led were steely-eyed commanders with big knuckle fists, carrying exotic weapons. In reality much of the force I led was exactly like you. It was men, women, young, old - not just from the military, but from different organizations. Many of them detailed to us just from a handshake. And so instead of just giving orders you are building consensus, and you are building a sense of shared purpose."

McChrystal har vært øverste leder for de internasjonale styrkene i Afghanistan og han har ledet USAs Joint Special Operations Command, en styrke som settes inn i noen av de aller mest krevende oppdragene verden rundt. McChrystal er for øvrig også sjefen som måtte gå av etter å ha sagt en del ting til Rolling Stone om sine politiske ledere hjemme i USA som en militær leder ikke bør si høyt. Men den historien sier han ikke noe om i foredraget.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar