tirsdag 12. april 2011

Om å gjøre feil på interessante måter

Når det gjelder innovasjon så er det ikke slik at vi skal gjøre alt vi kan for å unngå feil. Feil og mislykkede lanseringer er irriterende og ofte dyre, men det er samtidig noe vi kan komme til å oppleve når vi skal gjøre ting ingen andre har prøvd før. Feil som ingen andre har gjort før er dessuten interessante, det er noe vil kan lære av. Ja, noen bedrifter går så langt som å si at de mest interessante feilene de gjør blir til en ressursbase, en "gullgruve" for fremtidig innovasjon.

I en på flere måter interessant artikkel om det indiske selskapet Tata i The Economist i mars, er det et lite avsnitt som beskriver hvordan konsernsjef Ratan Tata har etablert en egen pris som går til den beste mislykkede ideen i bedriften:

"Mr Tata’s mission in his final years as chairman has been to foster innovation. He has started an annual competition with a prize for the best failed idea (failure is a “gold mine” for a great company, he says). He has also created five “clusters” (plastics and composites, nanotechnology, engineering, IT and water) that throw people from different businesses together."

Det er et viktig signal når toppsjefen i et stort konsern deler ut priser til dem som gjør feil på nye og interessante måter. Og Harvard Business Review tar opp tråden i sitt siste nummer som rett og slett heter "The Failure Issue", og tar opp ulike sider ved det å utvikle en kultur som lærer av sine feil. 

I HBR-bloggen skriver professor Rita McGrath fra Columbia Business School i en oppfølgingsartikkel om hvordan Google har en strategi der de lanserer nye produkter veldlig tidlig og raskt, og derfor opplever ganske ofte at produktene ikke treffer i markedet. Eksempler som nevnes i artikkelen er Google Wave, Google Video, Google SearchWiki, Google AudioAds, Google Page Creator, Google Print Ads og flere andre. Man kan legge til Google Buzz og Lively. Disse og andre produkter som ikke lyktes ute hos kundene har gitt læring som igjen har lagt grunnlaget for produkter som har blitt markedsledere, som Gmail, Googe Maps og Android. 

Det er ikke noe mål å aldri gjøre feil. Hvis det å unngå feil er overordnet alt annet får man en organisasjon som ikke er innovativ og ikke vil prøve nye ting. Det viktige er å skape en kultur for å lære av de feilene man gjør.

3 kommentarer :

 1. Jeg hørte i en lydbok noe sånt som at spesialstyrker i militæret angivelig ikke bare setter seg mål eller gjør seg bevisste om bestemte mål, men at de er bevisste på akkurat når målet vil kunne nås (sånn at de bedre kan lykkes eller bedre kan vurdere forholdene).

  Jeg tenker at kanskje er det da like viktig for utviklere å vite akkurat når man tenkes nå et mål, slik at man bedre skjønner når man feiler eller har feilet.

  Hm, det interessante her tenker jeg vil da være anledningen eller kravet om et slags slingringsmonn for resultat, eller bare muligheten for å kunne ende opp med ulike situasjoner som man kan akseptere.

  SvarSlett
 2. Paul, dette med å feile raskt er noe vi som promoterer Smidig (Agile) systemutvikling har vært oppattt av lenge.

  Kan anbefale denne Google Key-noten:
  http://www.infoq.com/presentations/QCon-Keynote-Innovation-at-Google
  samt dette foredraget: Everything I've Ever Learned, I Learned from Failure
  http://www.infoq.com/presentations/I-Learned-from-Failure

  SvarSlett
 3. Å læra av feil er viktig, og då må feil aksepterast som eit muleg utfall av eit forsøk eller ein prosess.

  Eg er oppteken av at forskinga skal bli betre til å godta feil som eit muleg utfall i eit forskingsprosjekt. Dessverre er det ingen god kultur verken i Forskingsrådet eller i EU-kommisjonen (rammeprogrammet for FoU) for å akseptera feil.

  Feil blir underkommunisert eller dekka over, og dermed forsvinn også viktig lærdom. Her trengst det ei haldningsendring.

  SvarSlett