tirsdag 9. februar 2021

Underrapportering av covid-dødsfall

 I Norge er vi i den ganske uvanlige situasjonen at antall døde mellom mars i fjor og 17. januar i år er 100 personer lavere enn det normale nivået. Og det til tross  for at 490 personer i denne perioden døde av covid-19. Hva skyldes en slik "underhyppighet" av dødsfall? Sannsynligvis en kombinasjon av pålitelig rapportering av covid-dødsfall og at smitteverntiltakene også reduserer annen smitte og helseplager, slik at færre dør av andre årsaker.

Nå er ikke det bare i Norge det er slik, men det er få land som er i denne situasjonen. New Zealand har 2060 færre dødsfall enn normalt det siste året. Taiwan og Australia har omkring 5000 færre i periodene de er målt i denne interessante statistikken The Economist presenterer i artikkelen "Tracking covid-19 excess deaths across countries".

Betegnelsen "excess deaths" beskriver det som er situasjonen i de aller fleste land under denne pandemiae: Dersom man sammenligner antall døde av covid-19 med avviket fra det normale antallet dødsfall i samme periode er det en "overhyppighet" som ikke fullt ut fanges opp av det innrapporterte antallet koronadødfall. Og antagelsen er at det derfor er enda flere koronadødsfall enn det de offisielle statistikkene fanger opp. En underrapportering rett og slett.

Noen eksempler som trekkes fram i oversiktene i The Economist er Bulgaria som har rapportert om 8 400 døde av covid-19. men 18 700 flere dødsfall enn normalt. Mexico har rapportert om 113 690 koronadødsfall, men har 270 980 flere dødsfall enn normalt. I USA er tallene 360 370 døde av covid-19, mens det er 448 550 flere dødsfall enn det som er normalt. 

Nå skal man være litt varsom med å bruke dette til alt for detaljerte sammenligninger. Det er langt fra alle land i verden som har deler data om overhyppighet av dødsfall. Og også i de landene er det forskjeller, og dessuten også forskjeller i hvordan covid-19 dødsfall defineres og rapporteres. Men det er liten tvil om at tallene bygger opp under at det er en betydelig underrapportering. Og at noen ytterst få land i verden, blant annet Norge, ser ut til å være i en situasjon der ikke flere, men færre enn normalt dør. The Economist skriver dette om noen av de andre som er i samme situasjon, men i enda sterkere grad:

"Some rich countries in Asia and Oceania have gone through the first year of the pandemic with “negative” excess mortality—fewer deaths than they would have recorded in a normal year, perhaps because of social distancing. Australia and New Zealand managed to eradicate local transmission after severe lockdowns. Taiwan and South Korea achieved the same outcome through highly effective contact-tracing systems."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar