mandag 8. februar 2021

Politikere, velgere og religion i USA

Amerikanske velgere er mer religiøse enn europeiske og derfor spiller religion også en større rolle i politikken. Slik pleier vi å høre at det henger sammen, og et stykke på vei er det vel også slik, men det er noen interessante nyanser i dette som beskrives av The Economist i artikkelen " Why are American politicians more pious than their constituents?"

Poenget er nemlig at det er en interessant forskjell mellom det innbyggerne oppgir som sin religiøse tilhørighet og det deres folkevalgte oppgir om seg selv. Og de har faktisk gått i motsatt retning. Tilbake på grunnlovsfedrenes tid før og rundt år 1800 var mange av de ledende politikerne, og i særdeleshet Thomas Jefferson, opptatt av at det måtte være et klart skille mellom stat og kirke, og at staten skulle være sekulær, i en tid der omtrent alle innbyggerne var kristne kirkegjengere.

De siste årene har det derimot vært slik i USA som i Europa at stadig færre oppgir at de tilhører en bestem religion og stadig flere oppgir at de ikke er tilknyttet noen religion. Utviklingen de siste 10 årene er illustrert i grafen. Ser man på utviklingen i kongressmedlemmenes religiøse tilhørighet er det derimot ingen slik utvikling. The Economist skriver:

"Today about 65% of Americans identify as Christian, down from 90% 50 years ago. The religiously unaffiliated—including atheists, agnostics and those without allegiance to a particular creed—are the fastest-growing group, accounting for about a quarter of the population. American politics does not reflect these changes, though. Except for Jefferson and perhaps Abraham Lincoln, all presidents have belonged to a church. The new president, Joe Biden, is Catholic, and nearly nine in ten lawmakers in Congress say they are Christian (see chart). Only two, Kyrsten Sinema, a senator from Arizona, and Jared Huffman, a congressman from California, claim no religious affiliation, identifying as “unaffiliated” and “humanist”, respectively."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar