onsdag 17. februar 2021

BNP falt 2,5 prosent i 2020

Hvor mye falt egentlig norsk økonomi i pandemiåret 2020. Nå har Statistisk Sentralbyrå kommet opp med et godt svar på dette, i det foreløpige nasjonalregnskapet for 2020

Og svaret er at økonomien falt med 2,5 prosent i 2020. Dramatisk i den forstand at det nesten aldri har vært år der økonomien har hatt nedgang. Men likevel en betydelig lavere nedgang enn vi har sett i mange andre land. SSB skriver at:

"Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge falt 2,5 prosent fra 2019 til 2020, viser foreløpige nasjonalregnskapstall. 4. kvartal endte med en vekst på 1,9 prosent og aktiviteten steg 1 prosent i desember. Nedgangen på 2,5 prosent betyr at norsk økonomi klarte seg relativt godt gjennom 2020 sammenlignet med andre land.1 I 4. kvartal 2020 var BNP Fastlands-Norge 1,3 prosent lavere enn i 4. kvartal 2019, viser sesongjusterte tall fra Nasjonalregnskapet. De fleste store europeiske landene har hatt vesentlig sterkere nedgang."

SSB slår samtidig fast at selv om nedgangen i 2020 viste seg å bli en del lavere enn mange fryktet under den store nedstengningen i mars og april, er det likevel slik at denne nedgangen er den største siden tallserien til SS begynte i 1970. Og de tror vi må helt tilbake til 2. verdenskrig for å finne en nedgang som er enda sterkere.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar