torsdag 26. april 2018

Digitale nerdelover (1): Coopers lov

Hvorfor går utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi så fort? Og hvor fort går det egentlig? Som et bidrag til folkeopplysningen på dette området skrev Silvija Seres og Espen Andersen en kronikk i Aftenposten i 2016 om "De digitale nerdelovene", som jeg blogget om her og la til et par nerdeloveksempler til.

Jeg ble minnet om dette da jeg var med på å åpne et spennende seminar hos Telenor for noen dager siden om neste generasjons mobiltelefoni, såkalt 5G. 5G kommer om at par år og vil gi oss veldig mye mer båndbredde til å overføre data i mobilnettet enn dagens 4G-nett, som hadde veldig mye mer plass til data enn 3G. En av foredragsholderne var Mischa Dohler som er professor i trådløs kommunikasjonsteknologi ved Kings College i London (her er bloggen hans).

Dohler trakk frem "Coopers lov", en digital nerdelov jeg ikke har nevnt tidligere, og heller ikke kan huske at jeg har hørt om før, men som passer svært godt inn i denne familien av forklaringer på hvorfor utviklingen går så fort. Det handler om eksponentiell vekst som vedvarer over tid og der tilsynelatende små forbedringer i begynnelsen blir til større og større forbedringer for hver dobling av ytelsen eller hastigheten. Utfordringen med disse teknologiske fremskrittene er noen ganger vi risikerer å undervurdere mulighetsrommet som skapes med de nye teknologiene og planlegger nye tjenester og forretningsmodeller innenfor begrensninger som ikke vil være der om noen år..

Coopers lov, også omtalt som "The Law of Spectal Efficiency", eller loven om effektiv utnyttelse av frekvensbånd, er oppkalt etter ingeniøren Martin Cooper som fant opp den første håndholdte mobiltelefonen hos Motorola i 1973 og fikk den utviklet og lansert i markedet i 1983 som Motorola DynaTac, verdens første håndholdte mobiltelefon som kom i kommersielt salg. Coopers lov er beskrevet slik på Wikipedia:

"This led Cooper to formulate the Law of Spectral Efficiency, otherwise known as Cooper's Law. The Law states that the maximum number of voice conversations or equivalent data transactions that can be conducted in all of the useful radio spectrum over a given area doubles every 30 months."

Denne kapasitetsveksten i hvor mye radiosignaler teknologien gjør det mulig å sende samtidig innen for et gitt område er en helt avgjørende forutsetning for utviklingen fra de første mobiltelefonene til 2G, 3G og dagens 4G og videre til 5G-nettverkene som kommer. Coopers lov sier at den tilgjengelige kapasiteten dobles hver 30. måned, noe som betyr at hver nye generasjon mobiltelefoni er mer enn 20 ganger raskere enn forrige. Nå er det også andre ting som forbedres med 5G, blant annet ventetiden fra man trykker på knappen til det kommer en respons, såkalt "latens", slik at mulighetene for virkelig samhandling i sanntid på tvers av store avstander også blir helt annerledes. Vi har mye å se frem til.

Og så er det viktig å minne om at disse nerdelovene ikke er naturlover, slik for eksempel Newtons bevegelseslover eller Ohms lov er, men erfaringsbaserte observasjoner som har vist seg å med stor sannsynlighet å kunne forutsi en fremtidig utvikling på viktige områder. Økt forutsigbarhet om fremtiden har også bidratt til å stimulere svært store investeringer i den forskningen og utviklingen som må til for å omdanne prediksjonen om at noe er mulig til helt konkrete produkter og tjenester.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar