torsdag 5. april 2018

Andel barn i barnehager øker

Over 91 prosent hadde barnehageplass i 2017. Mens antall barn i barnehage går litt ned på grunn av lavere barnekull, går andelen barn i barnehage fortsatt opp i Norge. SSB skriver i sin nye statistikk at:

"Til sammen var det 281 622 barn i barnehager i 2017 (...) Dekningsgraden for barn i alderen 1-5 år var i 2017 på 91,3 prosent, en økning på 0,2 prosentpoeng fra året før. Dekningsgraden for 1- og 2- åringer var på 82,5 prosent, en økning på 0,5 prosentpoeng. Dekningsgraden for barn i alderen 3-5 år var på 97 prosent, en liten økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med 2016. Dekningsgraden for aldersgruppen 1-5 år varierer fra lavest i Oslo med 88,2 prosent og høyest i Troms med 94,4 prosent."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar