søndag 15. april 2018

Norsk digitalisering - et forbilde

Uken før påske ble jeg invitert til å holde åpningstale på Digitaler Staat i Berlin, som med 1400 deltagere er Tysklands største konferanse og fagmesse for offentlig forvaltning. Vi er ofte litt tilbakeholdne med å skryte av hva vi får til på digitaliseringsområdet her i Norge, men når man er på besøk som dette er det ingen tvil om at andre land i Europa opplever at Norge er langt fremme.

Det gjelder både digital infrastruktur, som 4G-dekning og bredbånd, men også hvor langt vi har kommet i å digitalisere offentlige tjenester, ha felles pålogging og utnytter våre felles registre på tvers i hele offentlig sektor. Og dette siste bidro AltInn og Difi til å få frem på en glimrende måte på konferansen. På "Forenklingsbloggen", en glimrende blogg der Brønnøysundregistrene forteller om alt de gjør for å fornye, forenkle og forbedre for innbyggere og næringsliv, skriver de om deltagelsen i Berlin under overskriften "Norsk digitalisering - et forbilde":

"Brønnøysundregistrene/Altinn og Difi var en del av den norske standen som var sentralt plassert i lokalet. Statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet holdt åpningstalen, hvor han også viste til Altinn som én av suksessfaktorene for norsk digitalisering. Cat Holten, avdelingsdirektør for digitalisering ved Brønnøysundregistrene, holdt sammen med fagdirektør Tor Alvik fra Difi et innlegg om «E-Government made in Norway», hvor de fikk presentert samarbeidet og totaliteten i det vi gjør. Enkelte i publikum var skeptiske til hvordan vi kan digitalisere og dele så mye uten at det går ut over personvern og sikkerhet. Holten svarte med at tillit og sikkerhet er helt grunnleggende faktorer for at vi lykkes i Norge."

For egen del ble dette også en anledning til å ha en veldig spennende diskusjon med representanter for tysk bilindustri om overgangen fra fossile biler og over til flere elektriske transportmidler, et område der markedsutviklingen i Norge og virkemidlene vi bruker blir lagt merke til. Jeg besøkte også digitaliseringskomiteen i den tyske Forbundsdagen, der de akkurat som oss hadde fått på plass en ny regjeringsplattform ganske nylig, og en del politikere hadde fått nye roller. Jeg fortalte litt generelt om politikk og virkemidler for digitalisering i offentlig sektor i Norge. Men jeg tror det de kanskje var mest overrasket og imponert over er hvordan vi i Norge kan bruke mobiltelefonen til å logge på alle offentlige nettsteder på en sikker måte, for eksempel for å finne skattemeldingen og finne ut om det blir restskatt i år eller ikke. 

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar