tirsdag 10. april 2018

Ny kommune: Bjørnafjorden

Jeg kommer til å skrive mer her på bloggen nye kommuner i tiden som kommer. Kommune-sammenslåinger får mindre oppmerksomhet i den politiske debatten etter at beslutningene er tatt, men den store jobben skjer nå når sammenslåingene gjennomføres.

Det er i alt 119 kommuner som er i gang med sammenslåinger. En tredjedel av innbyggerne i Norge bor i disse kommunene som skal bli til 56 nye kommuner fra 2020. Allerede om litt over et år er det et kommunevalg der det skal velges nye kommunestyrer i alle disse nye kommunene. Så det er mye som skal gjennomføres på kort tid.

Mange av de nye kommunene som skal skapes nå bruker anledningen til å tenke igjennom både tjenestetilbudet, hvordan de er organisert og hvordan de kan gjøre oppgaver på en mer effektiv eller innovativ måte, for eksempel gjennom digitalisering.

I går besøkte jeg politikere og administrasjon i nye Bjørnafjorden kommune, en fremoverlent gjeng som hadde satt digitalisering på dagsorden og var opptatt av å høre hva vi tenker om dette nasjonalt. Ordfører i Os Marie Bruarøy ønsket velkommen og var der sammen med samfunns- og næringsutviklingsutvalget i nye Bjørnafjorden kommune. De var på jakt etter råd og inspirasjon til sitt eget arbeid for å skape bedre løsninger for innbyggere og næringsliv i kommunen. Os og Fusaposten var med på møtet og skrev en fin sak om problemstillingene og diskusjonene.

De to nåværende kommunene som skal bli til Bjørnafjorden kommune er Os kommune og Fusa kommune. De var aktive pådrivere for det digitale samarbeidet der Bergen har undertegnet en avtale om et tett samarbeid om ikt-løsninger med ni andre kommuner, som jeg blogget om her for et par uker siden, og som jeg har inntrykk av at etter hvert vil omfatte alle kommunene i Hordaland og kanskje også Sogn og Fjordane.

I Os kommune var det ved inngangen av året 20 573 innbyggere. I Fusa kommune var det 3 920 innbyggere. Noe av det som vil prege denne regionen, og spesielt Os i årene som kommer er at byggingen av nye E39 som skal være ferdig i 2022, vil forkorte reisetiden mellom Osøyro og Bergen sentrum fra omkring 40 minutter til bare 20 minutter. Reisen til Flesland blir enda kortere. Os er en kommune med relativ kraftig befolkningsvekst, og det er i hvert fall ikke grunn til å tro at veksten blir mindre med med enda kortere vei til Bergen. KMDs nettside nykommune.no anslår at det vil være nesten 35 000 innbyggere i Bjørnafjorden kommune i 2040, 10 000 flere enn i dag.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar