onsdag 11. april 2018

Bare en av ti studenter bor hos foreldrene

Mens det er slik at 7 av 10 studenter i Italia bor sammen med foreldrene sine, er det i Norge bare en av ti studenter som bor hjemme. SSB skriver på nettsidene at:

"I Norge er det bare hver tiende student som bor med foreldrene. Dette står i kontrast til mange andre land som er med i spørreundersøkelsen Eurostudent. I to tredjedeler av landene i undersøkelsen er det å bo med foreldrene den vanligste bosituasjonen for studentene".

Dette kan ha flere årsaker, men det er grunn til å tro at det i hvert fall har sammenheng med studentenes økonomiske situasjon. I Italia er det vare 10 prosent av studentene som mottar offentlig studiestøtte, mens det det i Norge er 80 prosent som gjør det. Men hvor bor så studenter i Norge når de ikke bor hjemme hos foreldrene? Det varierer ganske mye. SSB skriver dette om hvor norske studenter bor:

"Rundt 18 prosent av studentene i Norge bor i studentbolig. Når det gjelder resten av studentene, er det mest vanlig å bo sammen med partnere og/eller med barn: Hele 37 prosent bor slik. Ytterligere 25 prosent av studentene bor sammen med andre, som for eksempel i kollektiv. Videre er det 12 prosent av studentene som bor alene. Jo eldre studentene blir, jo vanligere er det å bo med partner og/eller barn. At hver tredje student bor med partner og/eller barn, har sammenheng med at hver fjerde student i Norge er 30 år eller eldre."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar