tirsdag 24. april 2018

Hvor er jobbene mest utsatt for automatisering?

Skal vi tro en helt ny studie fra OECD er jobbene mest utsatt for automatisering i Slovakia, Litauen, Tyrkia og Hellas. Og minst utsatt for automatisering i Norge, New Zealand, Finland og Sverige.

The Economist skriver om studien i sin nettutgave og slår fast at i alt 50 prosent av jobbene de 32 landene de har studert vil stå i fare for å bli automatisert i løpet av et tiår eller to. De skriver:

"Overall, the study finds that 14% of jobs across 32 countries are highly vulnerable, defined as having at least a 70% chance of automation. A further 32% were slightly less imperilled, with a probability between 50% and 70%. At current employment rates, that puts 210m jobs at risk across the 32 countries in the study."

Virkelig interessant blir det når man ser på ulikheter mellom de 32 landene når det gjelder hvor utsatt man er for at jobbene vil bli overtall av maskiner. Grafen over er fra The Economists artikkel. Der er det også en lenke til selve OECD-rapporten, som det er vel verdt å studere. Den heter "Automation, skills use and training" og er skrevet av Ljubica Nedelkoska and Glenda Quintinii. 

Rapporten kombinerer flere ulike metoder når den kommer frem til det er noen ganske store forskjeller når det gjelder hvor utsatt ulike land er når det gjelder tap av arbeidsplasser til automatisering, Og det er ikke slik at man i høykostland er mer utsatt for automatisering enn i land med lavere lønnskostnader, kanskje fordi mer av denne omstillingen allerede har skjedd i landene med høyst lønnskostnader.

Det OECD-rapporten derfor ser på er forskjeller i næringsstruktur som påvirker hvor mye som mye som kan automatiseres. Blant annet innenfor landbruk,næringsmiddelindustri, vareproduserende industri og byggenæring er det sannsynlig at vi vi oppleve langt mer automatisering. Rapporten ser også på kompetanseprofilen i arbeidsstyrken, og hvor tilpasningsdyktig den er når det gjelder teknologisk endring. Men mest interessant av alt ser undersøkelsen på om måten arbeidet er organisert på og hvordan kompetanse benyttes innenfor de ulike bransjene, og i hvor lett det vil være å løse oppgavene mer effektivt gjennom automatisering. I sammendraget i rapporten skriver de at:

"Across the 32 countries, close to one in two jobs are likely to be significantly affected by automation, based on the tasks they involve. But the degree of risk varies. About 14% of jobs in OECD countries participating in PIAAC are highly automatable (i.e., probability of automation of over 70%). Although smaller than the estimates based on occupational titles obtained applying the method of Frey and Osborne (2013) this is equivalent to over 66 million workers in the 32 countries covered by the study. In addition, another 32% of jobs have a risk of between 50 and 70% pointing to the possibility of significant change in the way these jobs are carried out as a result of automation – i.e. a significant share of tasks, but not all, could be automated, changing the skill requirements for these jobs. The variance in automatability across countries is large: 33% of all jobs in Slovakia are highly automatable, while this is only the case with 6% of the jobs in Norway. More generally, jobs in Anglo-Saxon, Nordic countries and the Netherlands are less automatable than jobs in Eastern European countries, South European countries, Germany, Chile and Japan."

Og i den avsluttende oppsummeringen skriver OECD-rapporten dette om den store variasjonen mellom ulike land:

"More than two thirds of the variation across countries is explained by differences in the way economies organise work within the same economic sectors (i.e., their occupational mix within industries and the job task mix within occupations), and only 30% is explained by differences in the economic structure of economies (i.e., the mix of industries). The risk of automation declines with the level of education, with the level of measured skills (PIAAC’s numeracy and literacy) and with the wage level across almost all countries, suggesting that this wave of automation is skill biased. The study, however, does not find support for the hypothesis that AI already has a measurable impact on the job security of occupations characterised by high levels of education and skills and high degrees of non-routine cognitive job tasks. On the other hand, AI appears to affect low-skilled jobs more significantly than previous waves of automation."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar