lørdag 7. april 2018

Et bedre Norge med digitalisering

En av de tre hovedsakene på Høyres landsmøte, og den første som ble sluttbehandlet, er en ny digitaliseringspolitikk. Og fordi vi lever i en digital tid er de vedtatte endringene landsmøtet gjorde allerede blitt langt inn i dokumentet som er lagt ut på nettsidene. Her er den vedtatt versjonen av "Et bedre Norge med digitalisering" i pdf-versjon.

En såkalt storresolusjon er en litt spesiell politisk sjanger. Ikke er det et program der man behandler hele bredden av politiske temaer, men heller ikke en kort uttalelse som bare omtaler en enkelt sak. I en storresolusjon handler det gjerne om et større tema, men det er nødvendig å prioritere noen hovedproblemstillinger der politikk er viktig for å nå viktige mål for samfunnet.

Digitaliseringsdokumentet gjør nettopp ned. Det slår fast at digitalisering ikke er noe mål i seg selv, men det er et av de viktigste virkemidlene vi har for å forenkle hverdagen for innbyggere og næringsliv og for å effektivisere offentlig sektor. Derfor er uttalelsen opptatt av at arbeidslinjen skal ligge fast og at en god digitaliseringspolitikk skal bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser. Vi er opptatt av hvordan økt kompetanse er nøkkelen til å få dette til, av hvordan vi skal fortsette å digitalisere i offentlig sektor og fortsette å forenkle hverdagen til innbyggerne.

Siste kapittelet i uttalelsen handler om personvern og sikkerhet, en helt sentral forutsetningen for a at den nødvendige tilliten til digitale løsninger er på plass. Mange av innleggene i debatten på landsmøtet handlet om dette, og landsmøtet vedtak noen tilleggsforslag som ytterligere forbedret uttalelsen på disse områdene.

Å lage og vedta en god politikk kan være krevende, men det virkelig krevende er å gjennomføre den politikken som er vedtatt. Den jobben skal vi gå løs på nå.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar