mandag 12. mars 2018

Kvinner lever lengst, men forskjellen minker

Kvinner lever lengre enn menn. Slik er det i alle land, og slik har det vært så lenge vi kan huske, men kanskje ikke alltid. Fra slutten av 1800-tallet vet vi i hvert fall at denne forskjellen har vært der, og at den økte på grunn av forskjeller i røykevaner og sikkert også andre forskjeller i kosthold og livsstil.

Statistisk Sentralbyrås nye statistikk om utviklingen i levealder viser at både kvinner og menns forventede levealder fortsetter å øke i Norge og at kvinner fortsatt lever lengst, men forskjellen er nå på vei nedover. SSB skriver at:

"Forventa levealder var i fjor 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn. De siste 30 årene er forskjellen på menn og kvinners levealder halvert.(...) Forskjellen mellom kjønnene har jevnt og trutt minket med litt over ett år per tiår siden 1987. For 30 år siden var forskjellen på 6,8 år, mens den i fjor var falt til 3,4 år.

En annen interessant ting SSB skriver om når de presenterer statistikken er at det ikke lenger er slik at forventet levealder bare øker og øker. Selv om den fortsetter å øke i Norge er det nå slik at det i to av tre land i Europa var en nedgang i forventet levealder fra 2014 til 2015:

Norge har, som resten av Europa, hatt lang tids økning i levealder. Ifølge EUs statistikkbyrå Eurostat var det i 2015 en nedgang i forventa levetid i to av tre land sammenlignet med 2014. For kvinner var det nedgang i hele tre av fire land. Norge var blant landene som ikke tok del i nedgangen.

Er det så noen i verden som slår norske kvinners forventede levealder på 84,3 år? Ja, det er faktisk ikke slik at Norge ligger fremst i verden på denne statistikken. Japanske kvinner har en forventet levealder på hele 87 år, og i følge SSB ligger også Frankrike, Spania, Italia og Sveits litt foran Norge.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar