onsdag 7. mars 2018

Kommunene med flest og færrest barnefødsler

Det ble født 56 600 barn i Norge i 2017, 2 300 færre enn året før. Og Statistisk Sentralbyrå var raskt ut med å peke på at et fruktbarhetstall på 1,62 barn per kvinne er det laveste som er målt i Norge noen gang, og som grafen til høyre viser, er kommer denne nedgangen etter en bra vekstperiode mellom 2002 og 2009, da fruktbarheten var på det høyeste nivået siden 1970-tallet.

Hvor store er så de forskjellene mellom ulike deler av landet? Er det for eksempel slik at det i Oslo, der det er en mye høyere andel innvandrere enn ellers i landet, er høyere fødselstall? Det er det ikke, det er tvert imot slik at Oslo har det laveste fruktbarhetstallet i landet. SSB skriver dette om de regionale forskjellene:


"Det er regionale forskjeller i fruktbarheten selv om forskjellene var større før. I de siste årene har Rogaland hatt den høyeste fruktbarheten i Norge, og i 2017 var SFT 1,82 i fylket. Fruktbarheten har også gått ned i forhold til fjoråret i Rogaland, men nedgangen er mindre enn for hele landet. Fruktbarheten i Oslo har tradisjonelt ligget lavt i forhold til de andre fylkene. I 2017 var SFT for Oslo 1,50 – det laveste i landet. Dersom vi går tilbake til 1980-tallet, var fruktbarheten i hovedstaden enda lavere. I 1983 var SFT for Oslo 1,34."

Når man får studert en slik fødselsstatistikk og man jobber i et kommunaldepartement, er naturligvis noe av det aller mest interessante å se på hvor mange barn som ble født i de ulike kommunene. Hvor ble det født flest og hvor ble det født færrest? Var det noen kommuner der det ikke ble født barn i det hele tatt, slik at de slipper å tenke på nye barnehageplasser på en stund?

Svaret er at det ble født barn i alle norske kommuner i 2017. Færrest barn ble født i Rømskog kommune i Østfold der det bare ble født et barn i 2017. I Utsira og Leka ble det først to barn, i Fosnes, Træna og Røst tre barn og i Stordal og Namsskogan ble det født fire barn. I 56 norske kommuner ble det født 10 barn eller færre i 2017. 

I den andre enden av listen, med helt andre utfordringer når det gjelder barnehageplasser og skoler, finner vi Oslo kommune med 9548 fødsler. Ytterligere fem kommuner hadde mer enn 1000 barnefødsler i 2017: I Bergen ble det født 3218 barn, I Trondheim 2224, I Stavanger 1686, I Bærum 1297 og I Sandnes 1057.