søndag 18. mars 2018

Digitale foregangskommuner i Hordaland

Fredag var jeg med på en historisk avtalesignering der ordførere i 10 kommuner i Hordaland skrev under på en avtale om digitalt samarbeid. Bildet til venstre er hentet fra hjemmesiden til Fjell kommune og viser når ordfører Marianne Sandahl Bjorøy signerer på den store skjermen. På hjemmesiden skriver de:

"Med spesialpenn skreiv eín og eín ordførar under på avtalen, og byråd for finans, innovasjon og eiendom i Bergen kommune, Dag Inge Ulstein, forsikra om at heile dokumentet med underskrifter vart trygt lagra og kunne reknast som godkjent. No har alle dei 33 kommunane i Hordaland stadfesta at dei vert med i det regionale samarbeidet vidare. I dag var det dei 10 kommunane som har vore med i prosjektet det første året som skreiv under.(...) 

Formålet med samarbeidet er å sikra tenester som gjev raskare saksbehandlingstid, betre kvalitet i tenestene og auka grad av sjølvbetjening. Dette skal gje kvalitative innbyggjareffektar, meir effektiv tenesteproduksjon og betre ressursutnytting. Ansvaret for å realisera gevinstane ligg i den enkelte kommune. Det regionale samarbeidet er forankra og økonomisk støtta av KS og kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ordførar i Os, Marie Bruarøy, sparte ikkje på å gje ros til Bergen kommune som plogspissen i dette arbeidet. - Tusen takk til Bergen kommune ved Kjetil Århus og Robert Rastad. Det er kult at Hordaland er samla med å rulla ut desse plattformene som vi skal verta ein del av, sa Bruarøy."

Det var dette vi ønsket at skulle skje da vi fikk på plass penger i revidert budsjett 2017 og i statsbudsjettet for 2018, i alt 125 millioner kroner, for å støtte opp om en ny finansieringsmekanisme for å utvikle og dele digitale løsninger i kommunene. KS har tatt på seg rollen med å etablere og lede DigiFin. Kommunene er i ferd med å melde seg inn, og nå har kommunesektoren bidratt med enda mer penger enn det statlige startbidraget, slik vi hadde håpet. Og det har gått mye raskere enn jeg tror noen våget å håpe. Jeg hørte flere, bare for litt over et år siden, si at en slik kommunal utviklings- og delingsdugnad er er alt for ambisiøse tanker og rett og slett ikke mulig å få til. Nå er ordningen på plass og i gang.

Men det hjelper ikke å vedta verken erklæringer, prinsipper eller finansieringsmekanismer for digitalisering hvis ingen følger det opp gjennom forpliktende samarbeid og praktisk handling i den enkelte kommune. Og det er dette Bergen gjør sammen med sine nabokommuner i Hordaland. Flere av dem er dessuten i gang med store og krevende sammenslåingsprosesser, der de bruker sammenslåingen som en anledning til å tenke nytt på flere områder, blant annet de digitale løsningene. Disse kommunene har tatt mål av seg til å bli ledende i Norge når det gjelder digitalisering av tjenester for innbyggerne.

Og så må det nevnes at signeringen av den nye digitale avtalen foregikk i den nye innovasosjonslaben til Bergen kommune, som hadde sin formelle åpning rett i forkant. Åpningen var, slik det bør være i en slik sammenheng, en presentasjon av tre spennende prosjekter som skal videreutvikles i innovasjonslaben. Der har kommunen tenkt at enda flere gode ideer skal finne hverandre på tvers av etater og avdelinger og på tvers av sektorer og fagområder. Her kan universitet, helsesektor, kommunesektor og privat sektor finne hverandre og utvikle prosjekter sammen. Det blir spennende å følge med på hva som kommer ut av denne satsingen. Jeg håper også vi raskt kan bruke disse erfaringene inn i arbeidet vi nå går løs på med å lage en ny stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar