onsdag 14. mars 2018

14 nye digitaliseringsprosjekter med store gevinster

Vi etablerte en særskilt medfinansieringsordning for IKT-prosjekter i 2016. Ordningen er spesielt rettet mot små og mellomstore prosjekter som gir store gevinster for offentlig sektor, og som også har høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Til sammen har over 40 prosjekter nå fått støtte gjennom denne ordningen. 

Siste runde med nye tilsagn kom for noen dager siden da 14 nye digitaliseringsprosjekter fikk støtte. I pressemeldingen fra KMD skriver vi:

"14 prosjekter har nå fått tilsagn om støtte. De samlede tilskuddene på 120,4 millioner kroner kan gi en samfunnsmessig gevinst på nesten to milliarder kroner over ti år. For offentlig sektor alene er det beregnet en mulig gevinst på 557 millioner kroner."

Den fullstendige listen over hvilke prosjekter som har fått støtte i denne runden er her på Difis nettsider. Der finner man også en beskrivelse av hva disse prosjektene går ut på. Prosjektene som får støtte når de har levert inn en plan for gevinstrealisering skal blant annet utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav.no, digitalisere saksbehandlingen i konfliktrådene, age en nasjonal portal for bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten og digitalisere prosessen med å fornye førerkort. Bare for å nevne noen.

Jeg blogget om medfinanseringen da den i 2016 var etablert og delte ut penger til åtte prosjekter med en samfunnsøkonomisk lønnsomhet på 3.8 milliarder kroner. Og så blogget jeg igjen våren 2017 da 14 nye prosjekter ble tildelt midler, og det var en beregnet netto nåverdi på 6,5 milliarder kroner. Til sammen i løpet av 2016, 2017 og 2018 er 336 millioner kroner som er delt ut til 40 prosjekter. I tillegg til den høye samfunnsøkonomiske gevinsten er det beregnet at den potensielle innsparingen for det offentlige er 7 milliarder kroner.  Da må man kunne kalle dette en svært vellykket nyskaping.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar