tirsdag 20. mars 2018

Innovasjonsløft i offentlig sektor

Mandag var den offisielle starten på oppfølgingen av en av Jeløya-plattformens viktigste tiltak når det gjelder arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Det handler om å sette i gang en bred prosess for å lage en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

For å møte fremtidens krav til hvordan statens ulike virksomheter og kommunene skal jobbe smartere, effektivisere og levere bedre tjenester må vi både digitalisere og gjennomføre strukturendringer, men det aller viktigste er de endringene som skjer i og mellom virksomhetene selv. Nye og forbedrede tjenester, arbeidsprosesser og virksomhetesmodeller.

Mandag var over 250 ansatte i stat og kommune, sosiale entreprenører og private aktører til oppstartmøte for å dele erfaringer og eksempler på innovasjon som har gitt bedre tjenester. Det har vi skrevet om her på KMDs nettsider og det er også et fint oppslag i nettavisen Shifter.

Samlingen markerte startskuddet for arbeidet med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Der viste ulike virksomehter frem noe av det gode innovasjonsarbeidet som allerede gjøres over hele landet i offentlig sektor.

Arbeidet skal munne ut i en stortingsmelding i 2020 og Monica Mæland sa på åpningen at:

– Dette er starten på et veldig viktig arbeid. Jeg gleder meg til å reise rundt i landet for å få innspill til hvordan kommunene og staten kan tenke nytt og jobbe smartere. Dette skal ikke være et skrivebordsprodukt. Det er flere grunner til at det trengs et innovasjonsløft i offentlig sektor. Oljeinntektene går ned. Vi går gjennom et grønt skifte og det blir flere eldre per yrkesaktiv. Samtidig øker innbyggernes forventninger til hva det offentlige kan tilby. Vi må sette innbyggerne i sentrum, vi må møte innbyggerne med en dør inn, og der ulike tiltak og tjenester sees i sammenheng, sier Mæland.

Arbeidet vil derfor også handle mye om å snakke med de virksomhetene der inovasjonen foregår, og skal foregå, for å diskutere muligheter og hindringer - og hvordan vi kan bli enda bedre på å dele erfaringer og lære av hverandre. Vi har etablert en egen nettside her som vil oppdateres fortløpende med nyheter og aktuelt fagstoff.