lørdag 5. august 2017

To prosent av Norge er bebygd

Når man reiser får man ofte følelsen av at det er god plass i Norge. Tallene viser at det stemmer. Omkring 80 prosent av landet vårt er skog, fjell og vidder. Statistisk sentralbyrås arealstatistikker viser resten består av 6 prosent ferskvann, 5 prosent våtmark, 4 prosent jordbruk og bare to prosent arealer det er bygget på.

Hva er det så disse to prosentene bebygd areal i Norge brukes til? SSB har naturligvis en statistikk for det også (og et tilhørende kakediagram her på denne nettsiden). Den kan fortelle oss at den største biten av det bebygde arealet, 38 prosent,brukes til veier. boligbebyggelse tar 23 prosent, bygg for landbruk og fiske 10 prosent, hytter og fritidsbebyggelse 8 prosent, industri og privat- og offentlig tjenesteyting 8 prosent og park- og idrettsformål tar 4 prosent.

Det er noen ganger konflikt om arealene. Selv om vi har god plass i Norge totalt kan det være trangt om plassen noen steder eller konflikter mellom ulike hensyn. Derfor har vi et viktig lov og regelverk som bestemmer hvordan vi håndterer plan- og byggesaker. Men det kan jo være greit å huske på at arealet boliger legger beslag på i Norge er 23 prosent av de to prosentene av arealet som er bebygd. Det er betyr at mindre enn 0,5 prosent av Norges areal brukes til boliger og omkring en tredjedel av dette igjen brukes til bebyggelse i forbindelse med næringsvirksomhet eller offentlige tjenester.