onsdag 2. august 2017

Digital Evolution Index 2017

Harvard Business Review har skrevet om en ny rangering av hvor godt ulike land gjør det på det digitale området. Artikkelen heter 60 Countries’ Digital Competitiveness, Indexed og beskriver en undersøkelse gjennomført av Fletcher School ved Tufts University der de har tatt for seg lands digitale konkurranseevne i bred forstand. De har vurdert den digitale infrastrukturen, sett på innbyggernes muligheter til å ta i bruk digitale løsninger, analysert offentlig sektors lover, regler og egen bruk av digitale løsninger og vurdert landenes rammebetingelser for forskning, innovasjon og omstilling.

Rapporten heter "Digital Planet 2017 - How Competitiveness and trust in digital economies vary across the world". Hele rapporten kan leses her. Et "whitepaper" som beskriver det viktigste i selve rangeringen kan leses her.

Jeg tror ikke det er noe her som avviker veldig fra andre lignende vurderinger av hvor godt ulike land møter utfordringene og utnytter digitaliseringen, men dette er uansett interessant lesning der det pekes på en rekke utfordringer. Og for oss i Norge er det hyggelig lesning også, fordi vi også i denne undersøkelsen gjør det godt. Jeg synes det særlig er tre ting denne undersøkelsen løfter frem, gjennom tre ulike indekser, det kan være greit å merke seg:

Det første er at Norge gjør det meget bra når land rangeres ut fra sitt digitale utviklingsnivå. Norge er faktisk helt på topp av de 60 landene, foran Sverige, Sveits, Danmark, Finland, Singapore, Sør Korea og Storbritannia. Det er også verdt å merke seg at da samme undersøkelse ble gjort i 2014 var Norge nede på en 14. plass. Da var Singapore på topp foran Sverige, Hong Kong og Storbritannia.Og så er det naturligvis slik at det er ganske jevnt mellom landene i toppen, men i følge denne undersøkelsen de nordiske landene som gruppe og Norge klatrer aller mest.

Det andre viktige poenget denne rangeringen peker på er at mest velstående og digitalt modne landene risikerer å miste tempo i omstillingen. Rapporten har en firefeltstabell der det å ligge høyt på prestasjoner (y-aksen), men langt til venstre på x-aksen er et tegn på at såkalt "stall out", at dagens tilstand er bra, men tempoet bør bli høyere. Her ser det ut som både de nordiske og en del andre land som ligger langt fremme klumper seg oppe i venstre hjørne (det er ingen land oppe i høyre hjørne der man ideelt burde være). Noen land har i følge denne rangeringen større tempoutfordringer enn Norge, men dette er uansett en utfordring vi må være oppmerksomme på. Rapporten sier:

"Stall Out countries enjoy a high state of digital advancement while exhibiting slowing momentum. The five top scoring countries in the DEI 2017 ranking—Norway, Sweden, Switzerland, Denmark, and Finland—are all in the Stall Out zone reflecting the challenges of sustaining growth. Moving past these “digital plateaus” will require a conscious effort by these countries to reinvent themselves, bet on a rising digital technology in which it has leadership, and eliminate impediments to innovation."

Et tredje viktig og interessant område denne undersøkelsen tar opp og gjør noen forsøk på å rangere er tillitsnivået i samfunnet når det gjelder bruk av digitale tjenester. Rapporten gjør et spennende forsøk på å analysere balansen mellom på den ene siden rammebetingelsene bedrifter og myndigheter skaper for tillit gjennom sine tjenester når det gjelder forhold som sikkerhet, personvern og gode brukeropplevelser og på den andre siden de holdningene og den adferden brukerne faktisk har når de bruker ulike digitale tjenester. Eller for å si det på en annen måte: Er tjenestene sikre nok? Og stoler vi på at de er sikre nok?

Man kunne kanskje tro at dette er to sider av samme sak, men i noen land er brukerne veldig skeptiske til tross for godt lovverk og gode tekniske løsninger, mens i andre land er det slik at brukerne er positive og tillitsfulle til tross for at det er store mangler i regelverk og tekniske løsninger. Ingen av disse ubalansene er bra over tid. Men i følge rapporten er Norge blant de landene som har truffet en bra balanse. En tilstand rapporten omtaler som "high trust equilibrium":

"High Trust Equilibrium: Much like Stand Out nations, these countries are rare. Singapore, Spain, Norway, Hong Kong, and Finland all have users that exhibit patient and engaged behavior online combined with a more trustworthy environment and relatively seamless experience. They are in equilibrium because their level of trust—as exhibited through their behavior—matches the environment."

Denne grafen viser hvor de ulike landene plasserer seg i denne balansen mellom den sikkerheten som tilbys av næringsliv og myndigheter og de holdningene og den adferden innbyggerne har:

Det er alltid hyggelig med rapporter som forteller at Norge gjør det godt på viktig områder, men det aller viktigste med analyser som det øker kunnskapen og bidrar til en mer opplyst debatt om hva utgangspunktet vårt er. Det finnes alltid organisasjoner og kronikkskribenter som har en interesse av å svartmale situasjonen og til og med påstå at Norge stagnerer teknologisk. Rent bortsett fra at det ikke stemmer, blir det også en mye dårligere diskusjon om videre strategier dersom vi ikke erkjenner hvor godt utgangspunkt vi har. Utfordringen vår er å bygge videre på det vi har fått til, erkjenne at veldig mye arbeid gjenstår og sørge for å øke tempoet når vi skal omstille videre.