tirsdag 22. august 2017

Fire milliarder mer enn ventet til kommunene

Onsdag morgen møtes regjeringen til den avgjørende budsjettkonferansen før neste års statsbudsjett skal legges frem for Stortinget i oktober. Og også der er det viktig å ha klart for seg om det er slik at skatteletter som er vedtatt de siste årene rammer velferdsordninger, raserer kommuneøkonomi og bremser infrastrukturutbygging, slik de rødgrønne påtår. Eller om det tvert imot er slik at skattelettelser har vært et av flere bidrag til at vi har vendt nedgang til oppgang og at mye i Norge går bedre enn før.

I Dagens Næringsliv mandag fikk vi presentert noen gladnyheter i form av oppdaterte prognoser for norsk økonomi som er nyttige å ha med seg. De bekrefter at det er mulig å kombinere skattelettelser for innbyggere og næringsliv med satsing på helse, eldreomsorg, skoler og infrastruktur.

"Veksten i skatteinngangen er så sterk at kommunene i år får fire milliarder mer enn ventet. For kommunalminister Jan Tore Sanner (H) er det ett bevis for at Jonas Gahr Støres 15 milliarder i skatteøkning ikke er svaret nå. Før den avgjørende budsjettkonferansen på onsdag og torsdag har DN fått bekreftet at veksten i år og i 2018 er sterkere enn hva regjeringen anslo i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen i mai. Det gjør at Høyre og Frp enda sterkere i troen på at det er rom for ytterligere skattelettelser fremover. Og tilbakeviser Aps påstand om at skatteøkning er nødvendig for å finansiere velferden.

Faste lesere av denne bloggen er jo allerede klar over at kommuneøkonomien i Norge har utviklet seg svært positivt de siste årene. Jeg blogget i mars om dette under overskriften "Historisk god kommuneøkonomi" og siterte da fra en nettsak på KMDs nettsider der vi omtalte undersøkelsen kommunenes interesseorganisasjon KS hadde gjort av utviklingen i kommuneøkonomien i 2016.

"Driftsresultatet i kommunesektoren i 2016 forventes å bli over 4 prosent, viser en undersøkelse som KS har gjort. I 2015 var driftsresultatet 3,2 prosent. Bortsett fra 2006, som også var et år med sterk skattevekst, er resultatene de høyeste i sektoren på 2000-tallet."

Jeg tror man må ha fulgt veldig dårlig med for å påstå at 2016 var et dårlig år for kommuneøkonomi. Men noen er jo notoriske pessimister og vil mene at selv om det går bra nå, kan det gå dårlig til neste år. Men her viser altså de oppdatere prognosene for økonomien og skatteinngangen at kommunenes skatteinntekter blir fire milliarder høyere enn anslaget i vår, til tross for at det er gitt skatteletter. Dagens Næringslivs skriver at:

"Skatteinntektene til kommunene blir i 2017 fire milliarder høyere enn anslaget i vår. Det er cirka like høyt som de frie inntektene pleier å øke. – En form for lottogevinst, sier kommunalminister Jan Tore Sanner. Finansminister Siv Jensen bekrefter også at anslagene for neste år justeres opp: – Utviklingen hittil i år har vært enda sterkere enn vi ventet i mai, og det er utsikter til at veksten tar seg videre opp neste år, sier hun til DN."

Man må være i uvanlig dårlig humør for å mene at dette ikke er bra for kommuneøkonomien i Norge.