onsdag 16. august 2017

Litt teknologipessimisme

Jeg tilhører den teknologioptimistiske delen av befolkningen. Vi som ser noen problemer og utfordringer med teknologiutviklingen, men likevel tror at fordelene er langt større og at de fleste utfordringer kan løses. Men for å få det til må vi også lytte til pessimistene og forstå hvorfor noen ser flere problemer enn muligheter.

Stort mer pessimistisk enn tidsskriftet The Atlantcs artikkel "Have Smartphones Destroyed a Generation?" er det knapt mulig å bli. Essensen i teksten, med tilhørende grafer, er at etter at iPhone kom i 2007 er USAs ungdom mindre sammen med venner, de sover mindre, de er mer ensomme, flere har psykiske problemer, de lærer ikke å kjøre bil, de er sjeldnere på date og de har mindre sex. Disse siste funnene er jo pussige i og med at smarttelefoner vertskap for Tinder, og den slags, moderne verktøy for økt datingeffektivitete, men der hjelper tydeligvis ikke nok.

"A 2017 survey of more than 5,000 American teens found that three out of four owned an iPhone. The advent of the smartphone and its cousin the tablet was followed quickly by hand-wringing about the deleterious effects of “screen time.” But the impact of these devices has not been fully appreciated, and goes far beyond the usual concerns about curtailed attention spans. The arrival of the smartphone has radically changed every aspect of teenagers’ lives, from the nature of their social interactions to their mental health. These changes have affected young people in every corner of the nation and in every type of household. The trends appear among teens poor and rich; of every ethnic background; in cities, suburbs, and small towns. Where there are cell towers, there are teens living their lives on their smartphone."

Det er en lang, interessant og ganske deprimerende artikkel om konsekvensene av at en ungdomsgenerasjon ikke klarer å legge fra seg smarttelefonen. Heller ikke om natten, noe som i følge undersøkelser har fått konsekvenser for hvor mye søvn ungdommen får:

"Many now sleep less than seven hours most nights. Sleep experts say that teens should get about nine hours of sleep a night; a teen who is getting less than seven hours a night is significantly sleep deprived. Fifty-seven percent more teens were sleep deprived in 2015 than in 1991. In just the four years from 2012 to 2015, 22 percent more teens failed to get seven hours of sleep. The increase is suspiciously timed, once again starting around when most teens got a smartphone. Two national surveys show that teens who spend three or more hours a day on electronic devices are 28 percent more likely to get less than seven hours of sleep than those who spend fewer than three hours, and teens who visit social-media sites every day are 19 percent more likely to be sleep deprived. A meta-analysis of studies on electronic-device use among children found similar results: Children who use a media device right before bed are more likely to sleep less than they should, more likely to sleep poorly, and more than twice as likely to be sleepy during the day."

Kanskje er det også slik at dette vedvarende underskuddet på søvn som beskrives er årsak til noen av de andre og enda mer alvorlige problemene som beskrives i artikkelen. Hva er det så mulig å gjøre med dette? Å reversere teknologiutviklingen er ikke ønskelig eller realistisk. Det enkleste er nok heller å klare å legge fra seg telefonen, ikke ha den i soverommet om natten og kanskje til og med skru den av og lese en bok. Det trenger egentlig ikke være så veldig vanskelig.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar