søndag 5. mars 2017

Virtuell brannslukking

Jeg fant et fint oppslag i Dagens Næringsliv på nett som forteller om hvordan Arve Aasmundseth, som en gang for flere år siden var min kollega i Abelia, har kommet et langt skritt videre med sin lille gründerbedrift. Bedriften har i følge DN gjort en avtale med Securitas om et produkt som gir deg trening i å slukke en brann.

Det den lille norske oppstartsbedriften Real Training har utviklet og som Securitas tar i bruk, er VR-briller med programvare som gjør at man kan trene på brannslukking i en realistisk situasjon. Da slipper man å dra ansatte ut av kontoret for å trene utendørs på å slukke brann innendørs. Dagens Næringsliv skriver:

"Securitas har inngått en eksklusiv avtale med det norske oppstartsselskapet Real Training, for å drive brannopplæring i virtuell virkelighet, og de håper å gjøre dette til et internasjonalt produkt for Securitas. Opplæring er et av områdene der virtuell virkelighet (vr) spås en stor fremtid, og det finnes allerede en mengde programmer, innen alt fra kirurgi til trygg håndtering av elektrisitet med høy spenning."

Jeg skal være varsom med å spå hvem som lykkes og ikke lykkes i dette markeder, men jeg tenker at disse gründerne har rett i at når hardwarekostnadene går ned så handler det mer og mer om å lage programvare til utstyr som allerede finnes i markedet. Også på andre områder har vi sett at svært dyre og spesiallagede simulatorer som brukes til opplæring er blitt erstattet av PCer, spillkonsoller og nettbrett.

Nå når VR-briller som gir realistiske 3D-fremstillinger av virkeligheten, finnes til en overkommelig pris i markedet, er det ikke overraskende at dette blir en plattform for ulike opplærings- og treningsprogrammer. Jeg tror at HMS-området, med det behovet som finnes der for opplæring og trening på sikkerhet og beredskap uten at det tar uforholdsmessig mye tid og ressurser, er et svært spennende område for nye virtuelle løsninger. Securitas har laget en YouTube- video som forklarer mulighetene på en god måte: