fredag 10. mars 2017

Programbehandling i Høyre

Denne helgen er det landsmøte i Høyre der omkring 1300 endringsforslag, tilleggsforslag og dissenser til partiprogrammet for neste stortingsperiode blir behandlet.

Selv har jeg hatt gleden å ha vært med på dette arbeidet i over to år, fra programkomiteen ble utpekt for to år siden, og la fram både et førsteutkast og et andreutkast til program basert på en stor innspillsprosess, og til den redaksjonskomiteen som jobber under landsmøte for å sortere ulike endringsforslag. Mye av arbeidet har handlet om å ta imot innspill fra organisasjoner og enkeltpersoner, og også reise ut og besøke bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som ikke vanligvis er først i køen når det gjelder å sende inn høringssvar og forslag, men som har funnet nye og spennende løsninger som det er verdt å lytte til og lære av.

Nå under landsmøtet får denne programbehandlingen mye oppmerksomhet i media. Det er ikke så veldig merkelig. Når det største regjeringspartiet lager et politisk program med sakene som skal gjennomføres de neste fire årene så betyr det noe hva som blir vedtatt. Det er mye som står på spill og  det er derfor ikke overraskende at det er et stort engasjement.

Dette er norsk partidemokrati på sitt aller beste. Det er valgte delegater fra lokallag og fylkeslag over hele landet som i fire dager diskuterer, stemmer over og avgjør hvilken politikk som skal gjennomføres i neste stortingsperiode. Og det er velgerne som til slutt avgjør om den samlede politikken i partiprogrammet har så stor støtte at den blir gjennomført. Slik Høyres program nå er blitt tror jeg det er det gode sjanser for at velgerne vil mene at dette er en politikk de ønsker at skal gjennomføres.

Fordi Høyres programprosess munner ut i et program som, med velgernes hjelp, har så stor betydning for norsk politikk i årene som kommer, har vi kalt dette arbeidet for "Norges viktigste politiske verksted". På denne nettsiden har vi samlet viktige lenker, informasjon og videoer om arbeidet som er gjennomført.